Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé

Součástí Satanovy taktiky na oklamání celého světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. Jedná se o takzvané “sjednocení ve lži”.

Tuto nauku Boží Odpůrce prezentuje velmi podrobně například v channelingovém díle N.D. Walshe “Hovory s bohem”.

Veškeré světové myšlení 21. století upustí od materialistické Vědy a přilne k duchovním naukám Druhé Vědy, což bude vysvětlováno jako převibrování na vyšší úroveň existence lidí. Ve skutečnosti se ale jedná o naplnění Božího plánu soudu nad tímto světem, kde Bůh zaslibuje zaslání mocného díla klamu tak, aby se všichni, kdo nemilují Pravdu, zamilovali do lží a nepravostí.

Sjednocení ve lži se nejčastěji na internetu nazývá Onesness, Jednota

Při vyhledávání slova Onesness tedy nalezneme převážně zdroje démonských učení, tedy různé channelingy démonských bytostí, zasvěcování do esoterických učení a nauky filozofie humanismu. Nauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé. Však Satan byl nejkrásnější stvořenou bytostí a také mu patří království světa.

Jednota musí přijít a jistě uspěje. Jedná se o sjednocení lidí ke lži, k nepravosti, skrze pýchu, přetvářku a emocionální terapie duše pomocí démonického zasvěcování či sebeposednutím skrze meditace. Jejím králem je falešný kristus a falešný bůh Satan, ovládající principy života těla.

Dalším z příkladů učení démonů (vydávajících se za naše vyspělejší bezhříšné kosmické bratry), vyučujících důvěřivé lidi naukám humanity jsou již nyní mimozemské Bible. Ty se stanou pro lidstvo závazné ihned po tom, co lidé přijmou dogma o existenci mimozemských civilizací. To je ostatně v myšlení lidí již v roce 2011 téměř výhradně PŘIJATO.

Zhlédnutí: 2613