Ve veřejných médiích se budou stále více objevovat články popisující rozpad mezilidských vztahů podobným způsobem jako je popsán na OdkrytePravdy.cz. Vzniká tak dojem, že se jedná o podobnou aktivitu “vyučování evangelia”, tedy “dobré zprávy (ve smyslu kvalitní informace)”. Není tomu tak.

Aby měl článek ve světě lidí úspěch, musí splňovat následující body:

  1. Musí popisovat citové utrpení, které se týká většiny. Aby se lidé mohli politovat.
  2. Nesmí nikoho konkrétně obviňovat, aby se čtenáři neurazili a sdíleli text.
  3. Nesmí obsahovat vysvětlení, proč se všechno děje. Nesmí vyučovat.

Všechny tyto body jsou důležité proto, aby čtenáře co neslyší Ducha Svatého nutili nasadit Druhou Morálku do svého života.

Samozřejmě že rozpad mezilidských vztahů se děje proto, že lidé odstoupili od Boha. Kompletně všichni. Kdo tomu nevěří, nechť se přečte Genesis.

Zhlédnutí: 323