Stránky Nová Proroctví a služba obsahují proroctví z Ducha Svatého, určené pro ty, kteří chtějí vytrvat v náporu lží a lživých učení Mluvícího Obrazu až do konce. Tedy do své smrti v těle a nebo do druhého příchodu Pána Ježíše Krista na Zemi. Jsou tu pro ty, co se chtějí orientovat ve svůdném světě Satanovo promyšlených lživých taktik, divů a zázraků. Neboť Satanovi a jeho démonům bylo dáno, aby sváděli celý svět.

A kdyby dny jeho působení nebyly zkráceny, svedl by všechny, ba i vyvolené. Je nutné říci, že i Bible říká, že učení a nauky světa povedou ke klamu a lži.

Proroctví z Ducha Svatého může také napomoci v orientaci těm, kteří hledají Pravdu, chtějí nalézt smysl všeho, chtějí poznat Boha Stvořitele všeho a nemají v sobě pýchu, která jim brání poklonit se před pravým Bohem a přijmout jeho slova a jedinou Pravdu.

Bůh nás miluje, a proto pokořit se před Bohem a přijmout ho za svého Pána, je nejvyšší hodnost, jaké může žijící stvořená bytost dosáhnout. Pokud je něco ponižujícího, pak je to vše ostatní kromě podřízení se Bohu a jeho vůli. Bohu, který k nám všem přišel v těle člověka jako Ježíš Kristus Nazaretský a nabídnul nám úplné odpuštění a naprosté zapomenutí nedokonalostí naší hříšné podstaty tělesné skrze upřímné přijetí smírné oběti ukřižováním Krista na kříži.

Jak snadné a jak těžké zároveň, přijmout takové smíření s Bohem… Mnozí halasně křičí: “zde žádné proroctví nejsou”. K čemu ale potom tolik povyku. Každý ať sám rozsuzuje, sám, či společně s přáteli, zdali zde nachází pravdu či nikoliv.

Příbuzné články

 • Mluvící Obraz Šelmy zlikviduje lidské politické oponentyLikvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát nechtějí, tito lidé nikdy neporozumí událostem protože nebudou znát toho, kdo…
  Tags: a, s, nová, proroctví
 • A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy…
  Tags: a, v, nová, proroctví, s, u
 • Elektronická média již nejsou důvěryhodné zdroje pro sdělování veřejných nařízení vládyJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, s, v, nová, proroctví
 • Satanova mystifikace ženstvíSatan rád přesvědčuje ženy (svého úhlavního nepřítele), že jsou mystické bytosti nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace.…
  Tags: a, nová, proroctví, s, u
 • Mluvící Obraz Šelmy a podzim 2022Všichni cítí moc Mluvícího Obrazu Šelmy, i když zůstává utajen před lidmi Exploze absurdity, epidemie debility, epidemie amatérismu a spoustu dalších slovních spojení vyjadřuje to, jakým způsobem lidé vnímají způsob, jakým vládne MOŠ nad veškerým lidstvem. Všichni lidé na planetě pocítili razantní nástup neomezené moci Mluvícího Obrazu Šelmy. Přesto ale…
  Tags: a, s, v, nová, proroctví
Translate »