Stránky Nová Proroctví a služba obsahují proroctví z Ducha Svatého, určené pro ty, kteří chtějí vytrvat v náporu lží a lživých učení Mluvícího Obrazu až do konce. Tedy do své smrti v těle a nebo do druhého příchodu Pána Ježíše Krista na Zemi. Jsou tu pro ty, co se chtějí orientovat ve svůdném světě Satanovo promyšlených lživých taktik, divů a zázraků. Neboť Satanovi a jeho démonům bylo dáno, aby sváděli celý svět.

A kdyby dny jeho působení nebyly zkráceny, svedl by všechny, ba i vyvolené. Je nutné říci, že i Bible říká, že učení a nauky světa povedou ke klamu a lži.

Proroctví z Ducha Svatého může také napomoci v orientaci těm, kteří hledají Pravdu, chtějí nalézt smysl všeho, chtějí poznat Boha Stvořitele všeho a nemají v sobě pýchu, která jim brání poklonit se před pravým Bohem a přijmout jeho slova a jedinou Pravdu.

Bůh nás miluje, a proto pokořit se před Bohem a přijmout ho za svého Pána, je nejvyšší hodnost, jaké může žijící stvořená bytost dosáhnout. Pokud je něco ponižujícího, pak je to vše ostatní kromě podřízení se Bohu a jeho vůli. Bohu, který k nám všem přišel v těle člověka jako Ježíš Kristus Nazaretský a nabídnul nám úplné odpuštění a naprosté zapomenutí nedokonalostí naší hříšné podstaty tělesné skrze upřímné přijetí smírné oběti ukřižováním Krista na kříži.

Jak snadné a jak těžké zároveň, přijmout takové smíření s Bohem… Mnozí halasně křičí: “zde žádné proroctví nejsou”. K čemu ale potom tolik povyku. Každý ať sám rozsuzuje, sám, či společně s přáteli, zdali zde nachází pravdu či nikoliv.j grey - Nová Proroctví a služba Přečteno 8105 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 17 05 2022 09 04 24 150x150 - Nová Proroctví a službaLikvidace politiků co nepřijali lásku k Bohu (Jinými slovy též mechanizmus ustanovaní vlády kolaborativní s MOŠ) Mluvící Obraz Šelmy svou ohromnou mocí mluví mnohem silněji než jakýkoliv lidský hlas. Jelikož většina politiků odstoupila od Boha a nebo Boha znát nechtějí, tito lidé nikdy neporozumí událostem protože nebudou znát toho, kdo…
  Tags: a, s, nová, proroctví
 • fig 19 05 2022 08 35 23 150x150 - Nová Proroctví a služba"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy…
  Tags: a, v, nová, proroctví, s, u
 • fig 25 11 2021 10 24 46 150x150 - Nová Proroctví a službaJe nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, s, v, nová, proroctví
 • morning 1369446 1280 150x150 - Nová Proroctví a službaSatan rád přesvědčuje ženy (svého úhlavního nepřítele), že jsou mystické bytosti nadané nejrůznějšími nadpřirozenými schopnostmi od intuice až po samoléčení. Satan stále více lechtá ego „moderní“ Evy pocitem, že jako žena je něčím více – mysteriózní a duchovně povznesenou bytostí, která může odhalit své „božství“ skrze všelijaké rituály a iniciace.…
  Tags: a, nová, proroctví, s, u
 • fig 17 06 2022 13 39 09 150x150 - Nová Proroctví a službaOblíbené Satanovo jméno pro Bezbožníka „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9). Samo jméno je odvozeninou ze sanskrtu, a znamená něco jako…
  Tags: a, v, nová, proroctví, s, u
Translate »