Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127;1

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé

Existuje hra, která výborně ilustruje, jak někdy přistupujeme k hříchu v našem životě. V originále se jmenuje “totem destroyer”, tedy v překladu něco jako ničitel totemu. Na vysoké stavbě z kamenů stojí malá soška a vaším úkolem je jednotlivé kameny odstřelovat tak, aby soška nespadla a nerozbila se. Musíte tedy hodně přemýšlet, který kámen je podpůrný, jak se vyváženost celé konstrukce změní, když ho zničíte. Jestliže neuváženě zničíte třeba i zdánlivě malý a bezvýznamný kámen, celá konstrukce se ve vteřině rozpadne.

Když nás satan pokouší k hříchu, snaží se vzbudit dojem, že vlastně jde jenom o maličkost, o něco, co nijak nenaruší náš život a nebude mít žádné důsledky. Ale pokud podlehneme jeho naléhání, zjistíme najednou, že to byla lež, a že důsledky téhle “maličkosti” mohou mnohdy ohrozit stabilitu celé konstrukce našeho života. Jako křesťané nesmíme zapomínat, že základním kamenem této konstrukce je sám Ježíš. Je ale na nás, abychom byli na stráži a dávali si pozor na to, jak pevně na svém základu stojíme a jestli nám náhodou nehrozí pád. Satanovou lstí je, že věci skutečně důležité vydává za banality, a snaží se, abychom je viděli stejně. Ví, které kameny v naší stavbě jsou méně stabilní a kde je větší nebezpečí pádu.

Naší zbraní je důvěra Staviteli-Bohu. Když se stále držíme Jeho plánu, můžeme si být jistí, že nepadneme, ale naopak porosteme a budeme stále pevnější.