Většina křesťanů, kteří si uvědomí, že jsou účastníky duchovní bitvy, očekává v první řadě útoky z venku, ze strany jasných satanistů. Písmo však varuje, že nepřátelé povstanou přímo uprostřed společenství křesťanů.

Přesně jak oznámil Bůh ve svém slově, nepřítel povstává ve vlastních řadách

Stále větší procento křesťanů znečišťuje svou víru některými z bludných učení, která jsou šířena primárně církevními organizacemi a pyšnými lidmi, kteří hledají jednak slávu a jednak komfort v tělesné oblasti. Nejrozšířenější jsou zejména: Evangelium prosperity, dále s tímto úzce svázané učení Full flame a modifikace Tajemství pro křesťany, lživé učení o tisícileté říši a vytržení před dobou soužení.

Křesťané, kteří se čímkoli z toho nechali ovlivnit, se stále silněji staví proti těm, kteří podobná bludná učení odmítají. Škála obviňování sahá od učení “nesuď” až po nařčení z pýchy, nenávisti a hořkosti. Tlak na ty, kdo chtějí následovat Boha v čisté víře, se stupňuje nejen ze strany světa a satanových služebníků, ale i ze strany ostatních “křesťanů”.

Nakonec budou stát Boží věrní před zcela ultimátním rozhodnutím, zda opustit církevní organizace a společenství křesťanů vyznávajících bludy, nebo zůstat a opustit čistou víru. Bude osobním rozhodnutím každého, zda zvítězí láska k Bohu, nebo k církevní organizaci!

Přesně jak oznámil Bůh ve svém slově, nepřítel povstává ve vlastních řadách a křesťané  tolerující bludy (ať už z pohodlnosti, strachu nebo neochoty rozsuzovat a stát se nepohodlnými pro mnohé) vytlačují ze svého středu ty, kdo trvají na rozsuzování, odhalování lží a hledání pravdy za každou cenu. Křesťané, kteří už dnes přijímají lživá učení jen proto, že sama sebe pojmenovávají křesťanská, se ocitají ve vážném nebezpečí, že je nadcházející vláda Bezbožníka zastihne nepřipravené a budou pohlceni světem sjednocujícím se ve lži. Pak je také pravděpodobné, že se postaví proti těm, kdo budou stále pevně stát na základě Boží pravdy.

Jan 16,2  Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.

příbuzný článek:  https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/rezervace-pro-krestany-2/

Zhlédnutí: 1871

Translate »