Co je to Biblická NEPRAVOST, jak se jí vyvarovat

Bible praví, že se v posledních časech velice rozmůže NEPRAVOST. Je nutné tento pojem správně chápat a ignorovat záměrně bludná vysvětlování současných učitelů.

NEPRAVOST je v Bibli často pojmenována  jako celý směr bludných učení . Ve sborech Církevních Organizací se nevyučuje o co se jedná a tento pojem zůstává nevysvětlen. Schválně se mu dává buď mystický význam, nebo se vykládá účelově špatně.

Podobenství o nepravdivé volební kampani Podnikavce.
(Co je to NEPRAVOST se nejlépe vysvětlí na podobenství)

V jednom městě žil Podnikavec, který zatoužil být starostou. Chtěl kandidovat do voleb a aby si jej lidé vybrali pro jeho kvality. Podnikavec tedy zaplatil spisovatele, fotografy a výtvarníky, aby napsali krásné knihy o tom, jak se v minulosti osvědčil jako starosta jinde, jak udělal mnoho hrdinských činů. S těmito povídkami pak vstoupil do voleb. Žádný jiný kandidát nebyl tak úžasný a tak jím byli lidé nadšení a zvolili si ho starostou. Většina lidí z města se jen podívala na jména a na fotky v knížce, shledala, že je na nich jejich Podnikavec. Na základě tohoto přesvědčení si jej vyvolili. Malá skupinka lidí sice říkala, že v knize jsou správná jména i fotky Podnikavce, ale celá kniha je NEPRAVDIVÁ, že je to jen lživá iluze. Většinu ale toto nezajímalo, protože už svého Podnikavce zvolili.

Pokud máte zvláštní pocit, že se zde stalo něco velice hloupého, tak právě to je NEPRAVOST. Ony povídky sice obsahovali Podnikavcovo pravé jméno i jeho fotky a základní údaje, ale byly k nim přiřazeny vymyšlené příběhy, které byly napsány jen pro to, aby byl Podnikavec zvolen. Nepravé příběhy nelze poznat podle toho, zda v nich jsou uvedeny pravé osoby. Pokud se příběh neshoduje s realitou, je to jen iluze.

I příběhy s postavami s reálnými jmény mohou být jen vymyšlené povídky

Křesťanská fikce

Za účelem šíření NEPRAVOSTI (Bůh nechal nepravosti napospas všechny, kdo nepřijali lásku k Pravdě) se dnes všude vyučují smyšlené příběhy. I v takzvaných křesťanských organizacích se zásadně vyučují vymyšlené příběhy, které se nikdy nestaly a lidé si podle nich volí svého falešného boha a učí se jeho charakter podle vymyšlených příběhů. Tímto způsobem si samozřejmě každý zvolí to, co se mu líbí, tedy vlastní iluzi, a nikoliv realitu. To ale samozřejmě vůbec nevadí těm, jenž nemilují Pravdu, ale chtějí svou iluzi. Lidské rozhodnutí je do posledního okamžiku dokonale svobodné!

Církevním Organizacím stačí, aby nenápadně své ovečky přesvědčily, že není důležité, zda jejich kázání je REÁLNÉ a jejich bůh skutečný, ale že to klidně může být vymyšlené, hlavně že to obsahuje jména a pojmy

Stejně jako v případě podvodného Podnikavce, který se stal na základě na zakázku sepsaných nepravých příběhů Starostou i v případě hříšné lživé cesty Církevních Organizací stačí, aby si posluchači těchto společenství zamilovali povídačky a nezajímalo je, zda se příběhy jejich oblíbených postav staly, nebo zda jsou nereálné. Proto se bezbožné organizace vůbec nemusí tvářit jako že nemluví o Bohu nebo o Ježíši, ba naopak, můžou o něm povídat, až se z nich bude kouřit. Naprosto stačí, když naučí své posluchače, že není vůbec důležité, co je PRAVÉ a co NEPRAVÉ. Tak dostanou jakéhokoliv posluchače v klam a odvedou jej od pravého Boha k NEPRAVOSTI.

Církevní Organizace se na svých kázáních snaží, aby jejich ovečky přijali, že povídání o Bohu a Biblická proroctví jsou jen jistým druhem zvláštní, nereálné fantazie, kterou pokud budou snít a vyznávat, tak jim to pomůže. Ovečky Církevních Organizací tak vnímají Bibli jako něco velice vzdáleného současnosti, jako něco zaprášeného a dávno překonaného. Je například samozřejmě naprosto nepřípustné, aby se v Církevních Organizacích rozsuzovaly články z tohoto webu stejně, jako je v Bibli popsáno, že se musí v křesťanských společenstvích rozsuzovat dopisy PROROKŮ. Takové rozsuzování by jasně ukázalo na Bezbožnost a proti Bohu jdoucí úmysly a Nepravosti Církevních Organizací.

Lidé jsou Církevními Organizacemi drženi záměrně VELMI DALEKO OD poznání faktu, že internet, mobilní telefony, UFO, vědecké pokusy s elementárními částicemi i všeobecné posuny v morálce lidí jsou NAPROSTO A JEN BIBLICKÉ události! Že tedy Bibli žijeme každý den a že je úplně aktuální a že milovníci Pravdy můžou poznávat, jak se věci ve Světě opravdu mají a jak je Bible úplně a zcela pravdivá! V praktickém životě člověk nepravost nenávidí, v duchovním se k ní zoufale upíná ve snaze odmítnout Boha

V praktickém životě se člověk NEPRAVOSTI hned vzpouzí a cítí se podveden. V duchovním světě je běžné, že celé obří Církevní Organizace lidí vypráví lidem falešné příběhy o Bohu, a lidé si volí svého boha podle vymyšlených příběhů. Jméno Boha v těch příbězích je, jeho osobní údaje také, pouze příběhy těchto učitelů jsou vymyšlené.

Zhlédnutí: 401