Aby mohly fungovat vztahy mezi mužem a ženou, musí si žena vybírat z mužů, kteří se o ní skutečně uchází. Nikoliv elektronicky, ale skutečně. Neboť s takovým mužem nechce žena hrát facebookovou hru, nýbrž porodit dítě, přebalovat ho a chodit s ním ven. Proto musí vše probíhat jen fyzicky, použití elektroniky omezit na absolutní minimum. Případně elektronické kontakty cíleně vymazat a ponechat jen nějaký základ pro případ nouze.

Pravda, kterou si ženy vzájemě tají

Dnes se téměř tají fakt, že každý muž má ve svém životě jen jednu nebo maximálně dvě ženy, které skutečně dokáže milovat. Ženy se sice pokouší používat své tělo k přilákání muže, ale pro skutečný vztah vůbec není rozhodující pouhá ženská krása. Každému muži se líbí krásná dívka, ale aby s ní dokázal skutečně být i mimo sexuální zážitky to ani zdaleka nestačí. K tomu aby muž se ženou mohl být celý život potřebuje aby byla jeho volbou a tou, která pouhou svou přítomností dává radost a energii do života.

Toto se ale dnes mezi ženami nevyučuje, protože tento fakt by silně narušil iluzi svobody ženského vybírání mužů. Každá žena by tak věděla, že mužský skutečný zájem o ní je VZÁCNOST. Místo toho se většina žen pouší do marného boje o zlomení a přemluvení toho muže, kterého si sama vybrala. Většinou to končí těžkým zklamáním, rozchodem a rozpadlou rodinou a následným vychováváním potomků v náhodných Partnerských vztazích.

Tím že se ženy emancipují a chtějí být (jako) muži, stává se pro ně jediným přijatelným modelem zaujmutí mužského postoje a aktivní vyhledávání partnerů. Ženy jsou vychovávány tak, aby se co nejdříve zabezpečily. Aby se zapojili do vyhledávání způsobů uspokojení svého těla podle vlastních představ. Zde ale naposto selhává základní matematika vztahů mezi mužem a ženou. Žena si může vybírat muže, ale jen ze skupiny těch co jí opravdu chtějí.

Vyrovnáním úloh muže a ženy si pak páry nemají co dát

Muž a žena nejsou levá a pravá strana zipu

Aby vztahy mezi mužem a ženou fungovaly, musí se řídit základními pravidly. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Nestvořil je aby si byli rovni. To by nemělo žádný smysl stvořit dvě pohlaví co jsou úplně stejná. Muž a žena nejsou levá a pravá strana toho stejného, jak nás učí učení démonů a andělů. Muž a žena nejsou jako levá a pravá část zipu co do sebe zapadají a tvoří symetrický spoj. Jsou spíše jako hřebík a kladívko. Každý má své místo a dohromady tvoří celé dílo. Život lidí funguje spravedlivě pouze tehdy, pokud muž i žena mají svou jasnou roli.

Elektronika se v současnosti používá nejvíce na řešení mezilidských vztahů. Lidé chtějí mít vlastnosti duchů a proto si pořídili přístroje, které jim umožnují komunikovat a vidět mimo své tělo. Možnost komunikovat neviditelně je pro lidský život smrtící drogou a lidé se jí nikdy už nevzdají, dokud vše nedospěje až ke konci.j grey - Nefunkční matematika současných vztahů Přečteno 5168 krát.
Sdílej:
Translate »