Neexistuje zrcadlová dualita muž-žena, tedy myšlenka, že mužský svět je zrcadlovým odrazem ženského světa. Světy obou pohlaví nejsou symetrické.

Muž a žena jsou dvojice spíše jako hřebík a kladívko.

Mužský a ženský svět z pohledu úlohy ve společnosti a v rodině je odlišný, silně nesymetrický. Nejvíce patrné je to v citovém vztahu k dětem z hlediska Zodpovědnosti a Spravedlnosti. Oba tyto pojmy postupem času společnost překrucuje do Druhé Morálky. Správné pojetí je milé Bohu, myšlenka symetricity (Jing-Jang) je dána naukami Bezbožnosti a učením Démonů.

Srozumitelný příklad tvrzení: Žena si může pořídit vlastní děti s náhodným mužem, kterého má nadále v telefonu pod pohrdavou přezdívkou a nemusí ho nikdy kontaktovat. Má své děti a svobodu konání. Muž ale nemůže mít vlastní děti s neznámou ženou, kterou nebude vídat ani znát ani nikterak kontaktovat!

Zatím co Žena k získání vlastních dětí a vytvoření rodiny nikoho lidsky nepotřebuje, Muž k získání vlastních dětí potřebuje vlastní Manželku. Stejně jako Bůh měl svého jediného Syna na světě prostřednictvím Ženy.

Tím, že status Manželka zanikl, protože odporuje ďábelským naukám humanizmu a unisexové rovnoprávnosti, byl nahražen symetrickým Partnerstvím. To samo o sobě ve své definici znemožnuje Mužům mít vlastní děti a umožnuje jim to pouze mít Partnerské děti.

Symetricita pohlaví v naukách Světa (dle Bezbožnosti)

V Bezbožnosti je vztah k dětem brán čistě fakticky jako mechanizmus, kdy každý z páru dá jednu část, spermii a vajíčko, ke vzniku dítěte. Proto se také v populárním slangu říká pohlavnímu styku “výměna genetických informací”, což v nadnesené podobě ukazuje zplození jako výměnný obchod. To ale ukazuje na manipulativní a lživou podstatu takového vnímání, neboť při pohlavním styku muž žádnou genetickou informaci nezískává. Tento slangový termín nejen že je fakticky nesprávný, ale ukazuje také na zásadně chybné vnímání tohoto aktu v podvědomí většiny lidí.

Skutečnost dle toho, jak jsou Muž a Žena stvořeni

U Boha je vztah k dětem brán podle Spravedlnosti a Boží Lásky. A tam se mnohem více ukazuje, že lidé jsou obrazem Boha a že Muž a Žena mají svá naprosto zvláštní postavení. Jasně to tedy ukazuje, že Bůh stvořil Muže a Ženu s odlišným srdcem a potřebami. Bůh také definoval, jak se Muž má chovat k Ženě a Žena k Muži, aby oba nalezli štěstí v životě. Všechno toto se nauky Bezbožnosti snaží zničit tak, aby lidem škodily a aby donutily lidi odstoupit od Boha. Tomu říkáme Druhá Morálka Bezbožnosti.

Zhlédnutí: 415