Lucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou. Toto není náhoda, ale součást do detailu promyšleného plánu.

Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat.

Vědci, kteří donedávna tento jev pouze zkoumali a studovali, co se odehrává v mozku člověka během lucidního snu, začali aktivně spolupracovat s lidmi, kteří jsou takového snění schopni. Jak uvedla nedávno média, pracují vědci společně s lucidními snílky na tom, aby lidé mohli v budoucnu nahrávat své sny.

Pojem lucidní snění označuje (údajně) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Je očividné, že zde vstupuje na scénu duchovní sféra a lucidní snílci nevědomky pracují se svým duchovním tělem, které ovládají vůlí.

Jestliže se člověk učí ovládat své duchovní tělo podle své vůle a přání, vždy jde o postoj vzpurnosti vůči Bohu (ať už takový člověk v Boha věří, nebo ne) a takto získaná schopnost je vždy démonická. Bůh může svým služebníkům dávat sny a vidění, nicméně pokaždé se tak děje z Jeho vůle, ne z vůle člověka.

Lucidní snění je tedy, stejně jako astrální cestování nebo technika vizualizace, vstupní branou pro démonské duchy, kteří pak člověku umožňují ovládat jeho duchovní tělo a vstupovat do kontaktu s duchovním světem. Takový kontakt pak nevědomý člověk považuje za sen, ale o sen ve skutečnosti NEJDE. Stojí za povšimnutí, co uvádějí informační zdroje světa – že totiž každý člověk je lucidity schopen (samozřejmě, vždyť každý člověk má duši i ducha, tedy duše – vůle, se může naučit ovládat duchovní tělo), ale že někteří lidé jsou k tomu nadanější (jinými slovy někteří jedinci jsou démonům otevřenější než jiní).

Satan používá svůj nástroj – vědu, aby lucidní snění zpřístupnil šikorému spektru lidí a naučil je, jak tuto schopnost získat. (Také fakt, že lucidní snění se lze naučit, je velmi zajímavý. Opět je to důkazem, že se nejedná o skutečné snění, ale o využívání duchovních schopností a otevírání se vlivu duchovních entit.) Logicky se mlčí o tom, že jde o něco démonického a tedy duchovně závadného, psychologové se předhánějí ve vytváření teorií, ale poslušně se drží v Satanem daných mantinelech, ve kterých není prostor pro pravdu.

Pro Satana je propagace lucidního snění výhodná z několika důvodů:

1) Lidé se naučí ovládat své duchovní tělo dle své vůle a vstoupí do nedovoleného a závadného kontaktu s duchovním světem
2) Díky tomu je démonům dovoleno zasahovat do životů těchto lidí a nejrůznějšími způsoby své oběti obelhávat
3) Lidé přijmou jakoukoli lež, které je démoni vyučí (démon se v lucidním snu může klidně vydávat za “duchovního rádce”, “mistra” apod.) Takto klamaný člověk je přesvědčen,  že je stále ve snu, který plně ovládá. Přitom se nachází v duchovním světě a je hračkou démonů, protože není schopen jejich lest prohlédnout.
4) Démoni dokážou lidi zmást natolik, že tito pak ztrácejí schopnost rozlišit realitu a fantazii.
5) Lidé se můžou stát na lucidním snění závislými, protože “všední” realita pro ně bude příliš nudná nebo ubíjející a nebude jim dávat takový pocit moci, jako lucidní snění, během něhož mohou sami sebe klamat, že vytvářejí svou vlastní realitu.
6) Lidé budou utvrzeni ve víře v pravdivost učení Tajemství a sami sebe přesvědčí, že jejich myšlenka je tvůrčí silou. V lucidním snu přece uvidí, jak se “realita” přizpůsobuje jejich přáním. Ve skutečnosti půjde stále o klam démonů, kteří nemají problém manipulovat s lidskou myslí tak, aby z člověka učinili naprostého otroka lži.
Lucidní snění je tedy daleko záludnější a zrádnější past, než se momentálně jeví a Satan bude této zbraně mocně využívat i s podporou vědy. Lidem se tak bude jevit celá záležitost jako seriózní a nechají se ochotně navigovat do pasti.

Je alarmující, jak se na fenomén lucidního snění soustřeďuje stále více pozornosti. Očividně zde Satan sleduje pro něj velmi důležitý záměr.

 

Příbuzné články

 • Nesnášíš náboženství? Bůh takéNesnášíš náboženství? Bůh také Většina ateistů má jistě za to, že křesťané jsou nějací šířitelé jakéhosi spasení, chodí do kostela uctívat papeže nebo se shromažďují ve sborech a tam plánují příchod Aštara Šerana s Ježíšem v patách nebo rozdávají časopisy Strážná Věž, které píší o příchodu Ježíše a proto musíte…
  Tags: a, se, s, v, o, n, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
 • Onesness, JednotaNauky Jednoty budou a jsou výstavní, na oko krásné a okázalé Součástí Satanovy taktiky na oklamání celého světa je prosazení nauky na ovládání sama sebe bez Božího slova, takzvané humanity. Nauky, která je sice logická, ale nedá se podle ní žít jinak, než ve lži. Jedná se o takzvané "sjednocení…
  Tags: a, se, o, lži, v, odkryté, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • Proroci nejsou věštci předpovídající budoucnostProrok není věštec, který předpovídá budoucnost na požádání, prorok oznamuje Boží věci lidem, podle Boží vůle. Protože skuteční Boží proroci stojí proti dílu Bezbožnosti, překroutil trvalý vliv Božího Odpůrce význam slova "prorok" tak, aby ho většina lidí vnímala jako synonymum pro "věštce", tedy pro člověka, který okultními metodami napodobuje předpovídání budoucnosti.…
  Tags: a, v, se, že, odkryté, lži, proroctví, rozsuzujte, slovník
 • A udělali obraz té Šelmě, tak aby mohl mluvit"Věda a technický pokrok" byl jen klam. Lidé vytvořili jen Mluvící Obraz Šelmy Internet a systémy netělesné duchové komunikace lidí, to je Obraz Šelmy, který nepřetržitě mluví a vyučuje lež, Bezbožnost a Nepravost - protože tak byl vytvořen aby toto dělal. Lidé pořád chtějí být jako bohové, chtějí vědět vždy…
  Tags: a, se, lidé, v, proroctví, rozsuzujte, slovník, odkryté, lži, s
 • Víru nelze zakládat na vědeckých důkazechProtože Věda sama o sobě prohlašuje, že existuje pro popření Boha Věda existuje proto, aby popírala Boha. Ve snaze přesvědčit nevěřící nebo upevnit svou vlastní víru se někteří křesťané (kreacionizmus) spoléhají na to, že Věda jim poskytne důkazy pravdivosti Bible a existence Boha, což je logická chyba. Písmo Svaté nás…
  Tags: a, o, se, v, že, odkryté, lži, rozsuzujte, slovník
Translate »