Na rozdíl od Interpretací Bible jsou Napodobeniny Bible obsahově značně odlišné a nejsou přímým pokusem o jinou interpretaci původních Biblických textů. Aby Napodobeniny Bible působily důvěryhodně, používají podobné členění jako skutečné Boží Slovo. Často se jedná o stejný počet knih s podobnými nebo stejnými názvy. Samotná snaha o napodobení Bible usvědčuje tyto knihy z klamavého záměru.

Příklad:

Lorber, Schwedenborg, Urantia book

Zhlédnutí: 483