Duchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal

Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro lidi je obtížné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc, která ignoruje feminitu a prakticky nesnáší děti. 

Je to samozřejmě způsobeno tím, že ten kdo za touto ideologií stojí pohrdá lidmi a nenávidí je. A velmi těžko to jeho lidští spolupracovníci skrývají!

Pro lidi je tudíž záhadou, proč by něco podobného někdo dělal. Proč někdo vystupuje jako hodný beránek, starostlivý o naše blaho, ale přitom mluví pohrdavě a nenávistně jako drak.

Pro lidi je záhadou, proč by někdo chtěl pomáhat planetě tím, že by chudým i bohatým, svobodným i otrokům vzal možnost kupovat a prodávat, a umožnil to jen těm, kdo mají alespoň číslo této entity.

Kdo má uši ke slyšení, slyš!

Všemi prostředky médií je náboženský rozměr této ideologie skrýván. Tak, aby byli oklamáni všichni.