Duchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal

Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro lidi je obtížné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc, která ignoruje feminitu a prakticky nesnáší děti. 

Je to samozřejmě způsobeno tím, že ten kdo za touto ideologií stojí pohrdá lidmi a nenávidí je. A velmi těžko to jeho lidští spolupracovníci skrývají!

Pro lidi je tudíž záhadou, proč by něco podobného někdo dělal. Proč někdo vystupuje jako hodný beránek, starostlivý o naše blaho, ale přitom mluví pohrdavě a nenávistně jako drak.

Pro lidi je záhadou, proč by někdo chtěl pomáhat planetě tím, že by chudým i bohatým, svobodným i otrokům vzal možnost kupovat a prodávat, a umožnil to jen těm, kdo mají alespoň číslo této entity.

Kdo má uši ke slyšení, slyš!

Všemi prostředky médií je náboženský rozměr této ideologie skrýván. Tak, aby byli oklamáni všichni.

Zhlédnutí: 155