Mluvící Obraz a jeho ztělesnění v podobě mobilu ženy vnímají jako svého netělesného pána, který jim předhazuje muže k poskytováním fyzických služeb a uspokojení. Ženy jsou ale většinou šokovány neuvěřitelným zájmem mužů. Tento jev si vysvětlují tím nejlichotivějším vysvětlením: že je to způsobeno jejich osobní vyjímečností a krásou. Obrovské množsví vzkazů pro ženy na seznamkách je ale způsobený tímto:

 1. Několik stovek hodně aktivních mužů napíše každé z nich. Každá pak má několik stovek vzkazů
 2. Zvyšujícím se počtem nefunkčních vztahů je většina lidí nezadaných či hledajících
 3. Faktem, že každý muž musí napsat všem ženám aby se alespoň nějaká ozvala
 4. Faktem, že napsat pár písmen na klávesnici je velmi snadné a nestojí to žádnou energii těla

Co by měla každá žena na internetové seznamce vědět:

 1. Že reakce a oslovení na její inzerci je neosobní.
  Je samozřejmě oslovována jako jedna z mnoha.
 2. Že prakticky nemá šanci zjistit skutečnost o mužích se kterými si píše.
  Protože podvědomě vyžaduje příjemnou komunikaci, která nemůže obsahovat nevhodnou pravdu ale nejlépe zní lži. Tím ženy prakticky okamžitě zablokují všechny pravdomluvné muže a komunikují jen s dobře vypadajícími lháři.
 3. Že podvědomě hledá “zažehnutí jiskřičky”, tedy sexuální podněty
  Tímto způsobem ale spustí komunikaci pouze s lháři, kteří jsou pro ženy atraktivní k sexu.
 4. Že jí seznamka změní vnímání reality.
  Internetové seznamky jsou škola vyučující vzájemné neúctě. Změní vnímání reality protože není v možnostech člověka chápat, že komunikace písemná prostě není stejná jako komunikace z očí do očí.
 5. Že jí seznamka znechutí vztahy.
  Kvůli neskrývané vulgárnosti a díky nedodržování Duševní Hygieny. Ženy dost nesmyslně dávají věcem odehrávajícím se v elektronické komunikaci stejnou váhu jako věcem skutečným. To automaticky vede k sebepřesvědčení, že nic nedává smysl. Například když někdo každý den napíše: “chci s Tebou ven”, ženě to přijde zcela stejné jako kdyby každý den čekal před domem až skutečně půjde ven.
 6. Že jí seznamka znemožní vybrat si skutečného partnera.
  Obrovské množství nabízejících se partnerů které chce žena ve svém hledání “prozkoušet” vede jen ke zkratkovitému chování a k tomu, že nejdéle zkouší lháře, protože lháři říkají jen příjemné věci. Původní pocit neomezených možností daných i falešným pocitem “že každý odpoví a je rád” se časem změní na zoufalé hledání “někoho, kdo nebude chtít pouze sex”.  A zde platí, že čím krásnější žena, tím větší problém.
 7. Seznamky naučí ženy chtít přesně to, co nechtějí.
  Netělesný princip seznamování vede k tomu, že nefungují přirozené regulátory seznamování a celý proces poznávání toho druhého se zkomplikuje syndromem Chci přesně to co nechci.

Elektronické seznamky drasticky snižují pravděpodobnost, že žena bude mít svého muže

Čistou matematikou se zdá, že čím více mužů žena prozkouší, tím větší pravděpodobnost že na jde “pravou kvalitu”. Tak to ale nefunguje, protože žena přistupuje k muži jako k automatu, který vždy vděčně přijímá nabídku k partnerství a je tím plně uspokojen. Ženou vybraný muž většinou využije to, co žena sama nabízí, ale stejně potřebuje najít tu, kterou bude milovat. Ženy ignorují fakt, že nutně potřebují muže, který si je vybere aby s nimi sdílel naprosto vše, i velice těžké časy. A takový muž se musí o ženu skutečně ucházet a ona to musí pocítit. Díky elektronické komunikaci je však tento proces zničený. Ukažme si příklad: V minulosti byla dívka obletována několika nápadníky, z nichž každý byl ochoten pro ní udělat cokoliv. Dívka mohla dát nějakému přednost a měla docela velkou jistotu, že skutečně má zájem s ní být. Dnes dívka ukáže své tělo na internetu a samozřejmě že každý muž by chtěl její tělo oplodnit, tak získá obrovské množství reakcí. Každá žena si to vyloží jako že všichni ti muži jí “obletují” a každý že by s ní chtěl být. Tuto iluzi navíc potrvrzuje, že když žena někomu odpoví, okamžitě získá “dialog”, ve kterém je opěvována a chválena. Z toho vzniká iluze většiny dívek, že jsou velice žádané.

Elektronické seznamky se mění v posedlost

Zajímavé je, že na seznamkách jsou i velmi přitažlivé ženy. A jsou tam celé roky nepřetržitě. Je tedy jasné, že se nejedná už o seznamování v pravém slova smyslu, ale o zoufale patologický jev plný nesmyslů a nepochopení.

Elektronická netělesná komunikace nezastavitelně proniká do lidských životů. Mění zcela od základu lidské chování a vztahy mezi lidmi. Nikdy podobná situace nenastala a je nevratná, neboť je přímo spojena s rozvojem elektroniky.

Elektronické hledání tělesných partnerů se velmi polarizuje podle toho, jakým způsobem se pudové chování lidí snadno realizuje elektronicky.

Zhlédnutí: 2668