Žijeme v době, kdy většina dětí patří a nadále bude patřit svobodným matkám, které ani v těhotenství nežily s otcem dětí. Nastává tedy obludná situace, že mužskými vzory všech dětí nebudou jejich skuteční otcové, ale pouze sexuální či životní Partneři jejich matky.

Muži sice mohou milovat zapůjčené děti, ale matky jim je dle libosti mohou zase odebrat a nabídnout jinému Partnerovi. Muži se proto naučí nevnímat žádné city k nevlastním dětem, aby neprocházeli traumaty ze ztráty zamilovaných dětí. Situace je zlá nikoliv proto, že má obtížné řešení, ale proto, že nemá žádné řešení. Jak je psáno, tak se také stane.

Tato situace já zároveň průběhem zániku Otcovství jako morální hodnoty společnosti a je jasným projevem nástupu Druhé Morálky.

Není možné zde mužům doporučit, jak se k jakým dětem chovat. Je ale nutné vědět smutný fakt, že není rozhodující, jak kladný vztah existuje mezi mužem a nevlastním dítětem, vše vždy zůstává jen na libovůli ženy co se bude dít a muž nemá na děti které miluje a které milují jeho vůbec žádný nárok. A ženy budou pořád něco hledat, a nikdy nemohou dospět k poznání pravdy.

Zhlédnutí: 402