Dornova a Moderova metoda jsou vzájemně se často doplňující fyzioterapeutické metody, které na první pohled vykazují jen samá pozitiva – jsou šetrné, jemné, vhodné i pro handicapované pacienty.

Obě metody nicméně v sobě kromě fyzických postupů zahrnují i metody alternativní, známé z východní medicíny a léčitelství. Autor Moderovy metody přímo udává, že studuje čínskou a indickou medicínu (které běžně využívají démonická uzdravení) a poznatky aplikuje do své práce s pacienty.

Dornova i Moderova metoda pracují (jako všechny jim podobné metody) s pojmy:

  • energie
  • energetické dráhy
  • energetické bloky

Není náhodou, že jako přídavná terapie se při Dornově metodě doporučuje tzv. Breussova masáž, což je postup, jehož cílem je údajně jemná energetická masáž akupresurních bodů; rovněž není náhodné, že tyto metody jsou doporučovány vyznavači celostní medicíny, respektive jsou za součást celostní medicíny považovány.

Všechny tyto metody tedy využívají postupů východní medicíny, která je neoddělitelně spjatá s kulturou uctívající satana a jeho démony. Takto získaná úleva je tedy stejně tak démonická.*

*Jedná se o celou velkou skupinu metod, využívajících fyzického kontaktu terapeuta (“přenašeče”) a pacienta, který je takto otevírán vlivu démonských duchů.

Share This