Moderní psychologie je poplatná tomu, že je světskou Vědou. To znamená, že musí ctít všechna vědecká pravidla. Jelikož se ale psychologie zabývá myšlením a duší, je nutné náležitě upravit její učení plné nejrůznějších názorových kotrmelců a dogmatických zkratek.

Čistě ateistická nauka psychologie přistupuje k člověku jako k automatu na rozmnožování a na vyživování sama sebe, neboli jako k inteligentnímu zvířeti.

Veškeré poruchy jsou hodnoceny, víceméně jako poruchy mechanického systému. Taková psychologie je z duchovního hlediska neškodná, zároveň ale moc nepomáhala. To se nyní s nástupem Druhé vědy zcela změní.

V moderní psychologii, která se praktikuje dnes, v době ostrého duchovního boje se z čistě materiálního pojetí zhusta přechází na psychologii, která není materialistická, ale naopak je čistě spirituální. Příkladem může být třeba již dnes hojně používané zcela okultní Regresivní Hypnózy. Tím se u ní zcela jasně ukazuje odklon od Vědy a jasný příklon k okultním naukám Padlých Andělů. Státní moc, která doopravdy není v rukou lidí, ale v rukou Knížete tohoto světa, bude i nadále okultní učení nechávat bez povšimnutí.

MODERNÍ PSYCHOLOGIE TEDY BUDE OBSAHOVAT PŘEVÁŽNOU ČÁST DÉMONICKÝCH UČENÍ A BUDE SPOLUPRACOVAT S DÉMONY. K tomu míří i veškerá současná mediální masáž lidského myšlení.

Pod názvy jako jsou: Centrum alternativní léčby, alternativní léčebné metody, energetická psychologie a podobně vám budou pod zástěrkou moderních názvosloví nabídnuty šamanské, okultní a satanistické rituály, které se v magické praxi uplatňují po tisíce let. Mějte na paměti, že jejich absolvováním se dostáváte pod vliv démonů neboť se jedná o iniciaci, zasvěcení!

Tak jak se blíží Druhý příchod Kristův, Bůh se rozhodl umožnit Satanovým démonům rozšířit mezi lidmi falešná učení o smyslu a fungování světa. To proto, aby neexistovala jen jediná, nesvobodná možnost věřit v Boha, nýbrž aby si každý mohl vybrat vlastní pravdu (informace podle vlastní chuti a nálady). Je to plně svobodná volba mezi Pravdou a Lží pro každého.

Mnozí budou namítat, že toto není “oficiální” prohlášení Vědy. Ale jaký je to bláhový argument. Nepracuje se zde přeci s papíry, ale s tím, co si lidé MYSLÍ. Ale zkuste si dnes udělat test, kolik lidí považuje jógu a reiki, kineziologii, akupunkturu, akupresuru, homeopatii, meditaci, hypnozu, vizualizaci a metodu biologické zpětné vazby (feedback), Bachovu terapii, Silvovu metodu kontroly mysli, reflexní terapii, reflexní, thajské, shiatsutantrické masáže a spoustu dalších za vědecké metody.

Příbuzný článek:

Mnozí lékaři už slouží Druhé Vědě

Budoucí Věda, Druhá Věda

DETOXIKACE organizmu

Translate »