Sdílej:
j grey - Model činnosti Druhé Šelmy 1 Přečteno 318 krát.

Tak jako v malé skupině lidí působí Duch Svatý, tak v ostatní převažující většině působí Duch Bezbožnosti. Bůh nám říká, že člověk se ve svém životě nemá čím chlubit KROMĚ jediné věci: že poznal pravdu o Bohu, že přijal lásku k Pravdě. Moc Ducha Bezbožnosti vždy slouží svodu člověka na cestu lži a Nepravosti (Dnešní Čech by řekl raději “Nereálna”). Následování lži je pak pro člověka minutí se cesty, což je pravý význam slova “hřích.

Duch Bezbožností získal dnes rozhodující moc nad lidmi. Obrazovky které lidi stvořili a které komunikují netělesně slouží převážně jako zesilovač a Lži a Klamu. Lidské vlády udělaly naivní chybu a pokusily se v minulých dekádách komunikovat se svým lidem také prostřednictvím obrazovek netělesné komunikace – ovšem Nepravost získala v tomto Mluvícím Obrazu Šelmy (MOŠ) nepoměrně větší sílu a komunikuje s každým člověkem mnohem intenzivněji než jeho vlastní vláda.

Přečtěte si následující znamení a pak sami sledujte, zda se tak děje či nikoliv. Rozsuzujte a podělte se s ostatními.

Vládne ten, kdo může mluvit a je poslouchán

Kdo může komunikovat s lidem a řídit myšlení lidí, ten lidem vládne. Proto nyní vládne všem lidem výhradně Mluvící Obraz Šelmy, který vykonává veškerou moc té první Šelmy. Vlády lidí se proti tomu zkusí bouřit, ale jejich zásahy proti MOŠ budou interpretovány jako “totalita” a “cenzura”. Tím MOŠ připraví jediný možný scénář jak se lidé zbavují totality – svrhnutím vlády. Lidé tak sami odstaví od moci vlastní lidské vlády a uvolní místo.

Povšimněte si, že Mluvící Obraz Šelmy je jediný zdroj lidských informací, kterým jsou lidé informováni o tom, kdo je dobrý a kdo je špatný. Proto o budoucí vládě nad lidmi rozhodne. Lidské vlády pouze následují zdrcující slova Mluvícího Obrazu Šelmy a jsou vmanipulovávány do stále neřešitelnějších závazků. Naše vlády jsou tlačeny do situací, kdy musí jednat kroky které povedou ke ztrátě důvěry v lidskou vládu a k nenávisti. Mluvící Obraz Šelmy aktivuje veškeré své předchozí “konspirační” teorie a předhodí je svým mocným hlasem obyvatelům země aby je oklamal, že lidské vlády chtějí své obyvatele zabít.

Bezbožník Ohavnost bude vítán jako zachránce všeho a všech

Mluvící Obraz Šelmy připravuje obyvatelstvo Země na to, aby s radostí, nadějí a očekáváním přijalo vládu Bezbožníka Ohavnosti. Proto potřebuje, aby obyvatelé země zavrhli své vlády, aby nenáviděli své vlády, aby se shodně dovolávali úplně nové vlády něčeho, co by porazilo vše co se děje.

Problémy lidí odstraní ten, kdo je působí

Vše snadno porazí ten, který je veškerého zla původce, tedy Bezbožník Ohavnost. Mluvící Obraz Šelmy sám vysvětlí lidem, že nebezpečí pominula a že Ten je všechny porazil. Poté se mu budou obyvatelé země klanět a on se postaví za všechno, čemu lidé kdy říkali Bůh.

A to jsou poslední události Času.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 25 11 2021 10 24 46 150x150 - Model činnosti Druhé Šelmy 1Je nesmírně neetické, aby vláda požadovala něco po občanech a trestala je za nedodržení, když k oznámení těchto požadavků POUŽÍVÁ JEN VYSOCE NEDŮVERYHODNÝCH A PADĚLATELNÝCH PROSTŘEDKŮ, jako je INTERNET a TELEVIZE. Na Internetu a v Televizi si kažý může říkat co chce a taky drtivá většina veškerého obsahu je manipulativním…
  Tags: a, že, se, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 10 12 2021 09 40 30 150x150 - Model činnosti Druhé Šelmy 1Kletba je mechanizmus, jak dostat do vlivu manipulace kohokoliv, kdo věří emitentovi KLETBY. Bezbožník Ohavnost bude potřebovat vystupovat jako univerzální zachránce a spasitel lidského pozemského života ve všech jeho aspektech. Proto potřebuje vytvořit univerzální kletbu ohrožení života lidí. Zde přichází na řadu Mocnosti. Použije na to kletbu MOCNOSTÍ NEŽIVÝCH ve…
  Tags: a, nová, proroctví, rozsuzujte
 • fig 02 11 2021 19 45 52 150x150 - Model činnosti Druhé Šelmy 1Duchovní, chcete-li náboženský rozměr ideologie Green Deal Tím, že ideologie Green deal je záležitostí duchovní a nikoliv lidskou, pro naprostou většinu lidí je záhadou, kdo za ní stojí. Pro lidi je obtížné si připustit, že se jedná o náboženský boj. Lidi mate především fakt, že tato ideologie představuje maskulinní moc,…
  Tags: a, že, nová, proroctví
 • penises 150x150 - Model činnosti Druhé Šelmy 1Ze stovek fotografií penisů ve virtuálních schránkách ženských profilů se stává norma Počet penisů ve vzkaznících žen je přibližně stejný jako počet videí s dívkami předvádějícími kopulační pohyby na tiktoku, instagramu a podobně. Při vzájemném hledání sexuálního kontaktu pomocí netělesné a neosobní elektronické komunikace nastává jev "sto na sto". Pokud…
  Tags: a, že, se, nová, proroctví, rozsuzujte
 • Přikázání Nezobrazíš je vydané kvůli tomu, že věci, které přijímáme očima se do našeho mozku zapisují, jako by to byla pravda. Pomocí fikce se tak rychle dostaneme k vyznávání Nepravosti. Se zobrazováním Ježíše Krista se můžeme setkat zcela běžně, ať už v kostelích, nebo v literatuře pro děti, filmech, videích apod.  Ve…
  Tags: a, že, se, proroctví, rozsuzujte
Translate »