Přestože medicína byla dlouho pokládána za exaktní a materialistickou vědu, většina lékařů už dnes slouží Druhé Vědě, která je Satanovým nástrojem k prosazení esoterních a okultních nauk a v konečném důsledku k uvedení sebe sama v roli boha.

 Stačí lékaři položit následující otázky:

Poskytujete kromě běžné lékařské praxe svým pacientům také něco z následujícího?

Doporučujete (doporučil/a jste) některému ze svých pacientů něco z následujícího seznamu?

  1. Zajímáte se o celostní medicínu nebo přímo v tomto oboru pracujete?
  2. Souhlasíte s tvrzením „Nezáleží na tom, jaká metoda léčení se použije, hlavně když to pacientovi pomůže.“
  3. Souhlasíte s tvrzením „Lidské tělo samo sebe může uzdravit silou vůle.“

Rapidně přibývá lékařů, kteří na jednu nebo více těchto otázek odpoví kladně a začali tedy směšovat materialistickou exaktní medicínu se Satanovou druhou vědou. Mnozí z nich již pevně věří, že „něco nad námi je“ a otevřeně přiznávají, že se setkávají s působením jakýchsi „sil“ (energií, bytostí apod.), přestože nevědí nic o podstatě těchto sil a o konečném důsledku jejich působení pro pacienty. Je zajímavé, že často bez problémů akceptují pomoc neznámých energií, i když vůbec není Vědou definováno, o co se jedná. Tento postup absolutně odporuje skutečným exaktním metodám Vědy.

Satan tedy má očividně medicínu ve svých rukou a nejen že ji používá k tomu, aby uvedl na scénu druhou vědu, ale také jako nástroj, jak masivně šířit posednutí démony mezi lidmi skrze nejrůznější více či méně skryté metody alternativní medicíny.

Zhlédnutí: 294

Translate »