Učení o minulých životech je základ úspěšného klamu Nepravosti

Učení o minulých životech, základ úspěšného klamu Démoni využívají pojem reinkarnace, když popisují minulé životy. Je to proto, aby se mohli vydávat za duchy našich mrtvých blízkých.

Když se démon například během spiritistické seance vydává za mrtvého příbuzného člověka, zvyšuje tím v očích oklamaných lidí svou důvěryhodnost a lidé mají tendenci věřit démonům VŠECHNO bez jakékoliv pochybnosti. Uvěřit manipulaci démonů skrze spiritizmus je nejúčinnější možná KLETBA, kterou dokonce uvalí člověk sám na sebe.

Téma takzvaných “minulých životů” démoni používají jako základ velmi účinné lži. Dokážou lidem vsugerovat, že musí něco dělat díky tomu, že to má nějakou souvislost s jejich minulými životy. V budhismu i jinde se využívá pojem Karma, karmické zatížení.

Samozřejmě démonské učení o “karmě” ničí pocit důležitosti Spasení, neboť člověk získává klamnou představu, že lidská duše se reinkarnuje pořád dokola a tudíž neexistuje žádný Poslední Soud a nikdo nemusí být odpovědný za své činy všemocnému Bohu.

Důvod proč démon zná tajemství mrtvých osob a může se za ně vydávat

Protože jsou přeci celý život s nimi! Jak jednoduché vysvětlení. Démoni mají velice mnoho informací o zemřelých lidech, neboť je doprovázeli celý život a nebo se poptají ostatních démonů. Tyto informace šokují i Vědce, kteří potom tápají a hledají nějaké vysvětlení, jelikož ale nechtějí věřit Bohu a Bibli, MUSÍ přijmout učení démonů a pomáhat tím Satanovi v klamání lidí. A nejvíce informací mají samozřejmě démoni o těch, kteří otevřeli okno démonskému světu.

Zhlédnutí: 1636