Milníky šíření učení vztahové Bezzákonnosti

Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že “muž nemůže nikdy porozumět ženě”. Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve společenství působící MOC. Touto mocí se v digitálním věku stal elektronický Mluvící Obraz, který vykonává moc nad lidmi Bezzákonně. Tato moc je pro současné ženy sexuální Alfa, ovládající přístup žen k služebníkům: mužům – Betám. Nauka ženské emancipace a feminismu toto nové uspořádání Alfy a Bety ženské sexuality definuje a vyučuje.

1
Fáze první – nefyzická elektronická komunikace jako vzrušující hra pro vyvolené

Začalo to v době, kdy internet mělo velmi málo lidí a všichni žili svůj sexuální život především tělesnou komunikací. Uplatňovaly se tedy stále podmínky První Morálky, slučitelné s tělem. Hlavním komunikačním prostředkem už ale bylo volání na mobil a psaní SMS. Internet ale umožnil ženám zadávat první elektronické feromony, tedy trvale vystavené textové vzkazy, oznamující přístupnost k sexu.

Lidé takto se seznamující si byli vzácní. Velmi přesně věděli, co jejich tělo potřebuje a čeho má nedostatek. Jejich myšlenky se upínali k elektronicky nalezenému protějšku. Komunikace byly nesmírně emocionálně vypjaté, kontakty tam samy sebe často zbožňovaly. Lidé obklopení tělesnými svazky s nedostatkem orgasmů a uspokojení hledali nejrůznější cesty, jak udržet kontakt se svou elektronickou láskou, kterou pak chtěli potkávat i ve fyzickém světě.

Popularita milenecké komunikace pomocí SMS se stala ihned často nosným prvkem celovečerních filmů. Ženy začaly o psaní zpráviček přez telefon uvažovat jako o KLÍČOVÉM projevu LÁSKY k muži. Elektronická komunikace totiž nabízí úzký kontakt s mužem (k zastižení je kdykoliv, bez jeho vůle ale i proti jeho vůli), do kterého je žena puzena, aby mohla mužem manipulovat. Když totiž muž reaguje, musí reagovat a pořád reaguje na ženiny výzvy (Pozor nekompatibilita s tělem! Ženský mozek nerozlišuje mezi elektronickou výzvou a reálnou!), pudy ženy jsou uspokojeny a mozek jí velí, že ten muž je jí plně oddán a plně manipulován.

Mobilní telefon je tedy pro ženu klíčem k získání uspokojení pudu manipulace s mužem! Absolutně převažující inzercí v té době byla potřeba tajných souloží mimo trvalé vztahy. Hledání dobrodružsví. Obě pohlaví v tu dobu inzerovala překvapivě poměrně stejně intenzivně.

V tuto dobu již byla lidem pomocí feminismu značně zastřená pozice živého muže jako sexuální Alfy.

2
Druhá fáze, krediťačky a teenagerská sexuální smršť

Přišla doba, kdy se začaly hromadně připojovat k internetu počítače teenagerů, do té doby plně obsazené hraním offline her. Náhle se do světa pracovních počítačů dospělých začly připojovat počítače sexuálně nezkušené mládeže a hlavně – dívek a žen! Laické ženy začly svou první hru a začaly objevovat to, co jim Mluvící Obraz nabízí. Ony u počítačů svých otců, školy nebo zaměstnavatele – a otcové, učitelé nebo zaměstnavatelé na druhé straně drátu.

Metrika nastaveného mechanizmu se začala rychle projevovat. Dívky které vtrhly do mužského elektronického světa nejen že našly okamžitý obdiv, slovní sexuální povzbuzování a okamžitý sex. Pochopily také společně, že jsou nebývale žádané. Vznikla prvotní vlna internetové prostituce, která kvůli velkému množství nezletilých dívek v systému vedla až k policejním raziím, medializaci a ukončení všech hlavních anonymních služeb umožnujících nadrženým dívkám nabízet sex.

Musíme si říci, že v této fázi se ještě primárně nepoužívaly fotky tváře a těla, systémy toto většinou používaly velmi omezeně a fotky těla se zasílaly e-mailem dodatečně. Fantazie a slova hrály tudíž v navazování kontaktů velkou roli.

Samozřejmě se zde objevilo množství podvodů, dívky začaly hromadně používat nabídku svého těla k získávání peněz. Kupodivu, v první fázi jim plně postačoval kredit pro nabití mobilního telefonu.

3
Třetí fáze – Ultraarogance: “Všichni mě chcete, ale já si můžu vybírat. Kdo jsi, že si dovoluješ se o mě ucházet?”

V této fázi ženy pevně uchopily nabídku Alfy Mluvícího Obrazu, který jim zaslíbil předhazovat k výběru jen ty nejlepší muže z nekonečného “katalogu”. Dále pak ženám slíbil, že takového muže mohou velmi rychle omotat elektronickou sítí a všem oznámit že je on “její” aktuální Beta.

Tak jako u každé věci, kterou lidé přijmou jako novinku všichni společně, neexistuje žádný předchozí návod, jak tuto věc morálně uchopit a čestně s ní žít. Neexistovala ŽÁDNÁ rada od starších. Zájem o ženské tělo a intenzita, s jakou ho internetové mužské kontakty vyžadovaly, kompletně všechny ženy zaujala a okouzlila. Úplně každá žena co dokázala vstoupit do elektronického světa byla žádána! Bez ohledu na to, jak bídně si vedla ve skutečném životě.

Na internetu se v tu dobu pohybovaly intelektuálněji založené ženy, bystré studentky a úřednice. Ženy brzy poznaly, že v anonymním světě mohou určovat pravidla definovaná Alfou a ani sebesilnější muž jim nemůže písemně vzdorovat. Alfa Mluvícího Obrazu zaručovala ženám absolutní dominanci nad Betami. To nastartovalo exponenciální růst ženské arogance. Z milých vzdálených společnic, čekajících na každou něžnou a láskyplnou zprávu, se plošně staly arogantní bohyně, které do své intimity vybíraly jen ty nejkvalitnější muže.

Ženy pochopily, že určují podmínky sexu. Zaujaly strategii vycházející z této extrémní pozice a domlouvaly si zábavné sexuální schůzky s těmi nejatraktivnějšími muži. Co se ale nabízí zdarma, to NEMÁ ŽÁDNOU CENU. Brzy začalo oběma pohlavím docházet, že ať se dělá co se dělá, internetová psaníčka slouží převážně k domlouvání jakési neplacené dobrovolné prostituce.

4
Fáze čtvrtá – džigolobar a dobrovolné internetové harémy, fenomén BDSM a Pan Božský

Ženy společně poznaly, že internet nabízí nový prostor pro POKUS O USPOKOJENÍ ženského těla. Média začala tuto metodu ženského lovu oslavovat do nebes. Byl to nový svěží vítr do plachet zcestné myšlenky emancipace žen, tedy osvobození žen od mužského rohodování o jejich těle. Ženy chtěly rozhodovat samy, co se bude dít s jejich tělem. Bohužel nepochopily, že to skutečně není možné.

Elektronické feromony, ženy vypouští fotografické vábničky na svou krásu plošně do anonymního světa

Většina seznamovacích služeb začala nabízet inzerování vizuální krásy ženského těla za peníze. Ženy toto uchopily jako své trvalé elektronické feromony a na portály uložily své fotogalerie, sloužící pak jako zboží. Chtěly tak realizovat svou sexuální strategii a z ulovených můžu vybrat nejkvalitnější sexuální partnery. Těm se pak ozvaly a svolily ke komunikaci, kterou co nejrychleji vedly k sexu na zkoušku. Někdy se i ženy chlubily, kolik mužů takto ulovily.

Došlo to až tak daleko, že mediálně známé ženy otevřeně Člověk je často naivní v tom, že ve svém konání si myslí, že tu stejnou věc dělá jen on sám. Jelikož ale všechny ženy dělaly to samé, velmi rychle se objevil fenomén tisíc na deset. Obrazně: Tisíc žen si vybralo deset nejkrásnějších mužů a o ty se začaly ucházet.

Připomínejme si fakt, že muž na internetu té doby automaticky musel mít jistou inteligenční úroveň, jinak by na internetu prostě nebyl. Pořád se jednalo o jakousi hru vyvolených. Ženy ale začaly poznávat, že se děje něco špatně. Elektronické sexuální seznamky jim zkoušely vyjít vstříc, a pokoušely se zavést mužům utajený anonymní systém hodnocení mužů, kterým se měly ženy vzájemně upozorňovat na kvalitu sexu a těla internetových partnerů. Byla to doba, kdy se elektronické portály začaly do sexuální komunikace lidí vkládat a pokoušely se hledat metody zpeněžení této základní lidské vášně.

Vysoce nemorální a zákon porušující tajné hodnocení mužů na seznamkách nešlo zpeněžit. A navíc, ženy si velmi rychle všimly, že se ocitají v pasti dobrovolného elektronického harému vybraných krásných můžu a že nabídka jejich ženského těla má tak velkou konkurenci. Takže se k ovládnutí mužovi duše prostě nepropracují jednou souloží v řadě dalších žen v elektronickém dobrovolném harému. V tu dobu se ale objevily smartfony. Vysoce mobilní miniaturní multimediální terminály seznamek a “sociálních” sítí.

Počet uživatelů začal strmě narůstat. Rychlost objevování se nových tváří a těl byla šokující. POZOR! Přibližně v této době se začal naplno projevovat fakt, že vztahový “trh” v elektronickém prostředí není tvořen těly lidí, ale virtuálními profily. Není to tedy trh vztahů těl, ale trh vztahů profilů. Podnikavé internetové portály zoufale hledaly možnosti, jak donutit sexuálně potřebné uživatele platit za zprostředkované rozkoše. Jediným řešením se stal nástup pravého digitálního kuplířství.

Ženy si  myslí, že přechod na internetové seznamování a ovládání mužů mobily je po nich POŽADOVÁNO Systémem, že tím budou správně sloužit Systému, který je pro ženy nejvyšší maskulinní autoritou. Uvažují takto: Proč by jim to bylo nabízeno a všechny ty přístroje jim dány uhledně zabalené do rukou, když by se nechtělo aby je používaly?

Ženy zakládají profily na všech dostupných elektronických sítí, jsou nepoměrně aktivnější než muži. Tím na nereálném vztahovém trhu profilů vzniká výrazný přebytek ženských profilů, prostě každá žena je v elektronickém trhu profilů přítomna v několika entitách a tím se zdá, že je žen mnohem více i když to reálně není pravda.

Krátká ženská BDSM epizoda, poslední záchvěv skutečného ženského přiznání k sexualitě

Oběvuje se také zvláštní, velmi krátký fenomén. Poslední záblesk reálné ženské sexuality. Pod tlakem erotických románů popisujících BDSM vztah dominantního muže s podřízenou ženou na několik měsíců v ženách exploduje bezuzdná touha po skutečném sexu působeném živým mužem. Tato animální touha po skutečném muži který poskytuje sexuální potěšení a NENÍ Beta ale naráží na obrovský faktický problém. Ženy touží po takovém muži a chtějí od něj zažívat extrémí sexuální ponižování, ale tento muž NESMÍ REÁLNĚ EXISTOVAT. Pokud by totiž skutečně existoval, ženy už by ho považovaly za Betu. V populární kultuře se toto projevilo fenoménem “Pan Božský”, tedy sexuální idol v podobě hypotetické mužské Alfy se skutečným tělem.

Obrovský tlak na muže, aby se profilovali jako BETA provideři

Muži se začínají plošně přizpůsobovat ženským požadavkům. Z principu toho, že obrazovka mobilu je nástroj manipulace, každá žena pomocí této technologie automaticky chce oslovovat BETA providera, nikoliv ALFA muže. Muži se museli začít učit, jak se zalíbit ženám NE VE SKUTEČNOSTI, ALE NA OBRAZOVCE. Do této podivné beta role je začal tlačit fakt, že ženy z jejich společenství rády přijali elektronickou komunikaci jako absolutní základ jejich sexuality a mezilidského intersexuálního vztahu.

5
Fáze pátá, portály přebírají otěže. Losuje se o ženská těla, kuplířství se zpeněží. Portály pochopí, že ovládají psychiku sexuchtivé masy.

Podnikavé internetové portály pochopily, že počet uživatelů internetového seznamování roste tak fenomenálně, že se že seznamování musí udělat obchod, loterie, hra. Samozřejmě placená. A jako každý monopol, portály pochopily, že mohou své zákazníky psychicky naladit k hraní pomocí motivace. Portály pochopily, že ženy internetové seznamování přijaly jako zřejmě nejlepší cestu a tak začaly intenzivně hledat možnosti, jak využívat celý elektronický systém a jeho umělou inteligenci tak, aby se zvyšovala závislost lidi na něm a platící uživatelé se v něm udrželi co nejdéle. Tehdy se v právnicky těžko mapovatelném prostoru intimní komunikace začaly naplno projevovat mechanizmy dolování peněz z mužů a užívání ženské komunikace jako zboží tohoto vydělávajícího stroje. Systémy vkládaly falešné ženské profily, které zvyšovaly atraktivitu sítě. Ale to nebylo moc účinné, pouze v mrtvých částech světa to pomáhalo udržet fiktivní čísla “sexu chtivých uživatelek”. Portály pochopily, že si naopak z žen mohou udělat atraktivní mediální obsah. Metrika doručování zpráv a manipulace s pravidly netělesného kontaktování začala být všemožně upravována tak, aby se ženy nikdy neseznámily, ale aby portály plnily co nejvyzyvavějším obsahem a aby co nejdéle setrvaly v systému. Zcela kulminuje ženská snaha uzavřít muže do elektronické pasti sledováním jejich online aktivit. Plošně se užívají falešné profily a anonymní kontakty. Toto ale nenávidí provozovatelé portálu a chystají se razantními kroky falešné identity omezit. Připravuje se společné tažení spojených či spolupracujících portálů proti uživatelům zneužívajících anonymitu a inkognito stalking.

6
Fáze šestá – manželství seznamkami vnutit nejde. Ženy zkouší obětovat manželství i rodinu

Ženy si stále omlouvaly svou plošnou neúspěšnost v získávání maximálně kvalitních mužů za manžele tím, že stále nenašly potřebnou kvalitu. Pořád ale svou neúspěšnost tají. Nápor mužů, kteří kontaktují svobodné matky, způsobil absolutní zánik strachu, že svobodnou matku nebude nikdo chtít! Biologické napětí překonávají s nemanželskými dětmi, neboť internet jim (falešně) sliboval v případě nouze nekonečně zástupy zájemců o záchranu a materiální i citové zabezpečení svobodných matek. To je ale jen drsná zle myšlená iluze, kterou systém ženy klame a žene do pasti. Muži znechucení zvyšujícími se nároky elektronicky se seznamujících žen přestávali mít o portály zájem, což jejich provozovatele šokuje a hledají metody nápravy. Muži totiž za hledání manželky ochotně PLATÍ. Před muži je absolutně tajeno, že na lásku k nevlastním dětem nevzniká právní nárok. Tím se stýkání se svobodnými matkami, kterých je STÁLE ROSTOUCÍ VĚTŠINA, proměnilo v absolutně sebevražednou hru s mužským emocionálním světem. Svobodná matka a její manžel STÁT totiž rozhodují úplně ve všem! Jelikož svatba je akt, která vyžaduje veřejný souhlas obou manželů, přestal tento úkon ženám vyhovovat. Když si někoho na internetu vybraly, velmi se divily že dotyčný muž oceňuje jejich sexuální přízeň, prožije s nimi sexuální radosti, ale to vůbec nevede k tomu, co ženy dostaly od systému slíbeno. Že od toho okamžiku se bude dít vše podle jejich představ a potřeb a muž se stane jejím vazalem ovladatelným pomocí lásky. Samy sebe nabízející ženy potřebovaly nesmírně nutně zničit jakoukoliv důležitost svatby a manželství – omezovala jim totiž pole působení. Ženské požadování Manželství se v tichosti změnilo požadavek nezávazného Partnerství. Věci které dělaly ženy měly jiné jméno, než stejné věci co dělali muži. Ženy glorifikovaly pojem “vážný vztah”. Je to vztah, kdy muž plní jejich přání a očekávání. Pokud muž nenaplní potřeby ženy, žena ho může regulerně a bez vnitřního pocitu nespravedlnosti opustit, protože svět systému to ženám odpouští. Tím se ženská spokojenost staví nade vše a její nenaplnění je legitimním důvodem proč žena může partnery měnit. Přičemž pro muže je pozice partnera ve “vážném vztahu” nenaplňující, ponižující a zbytečná. Aby se toto bezproblémové střídání partnerů, kteří “nenaplnili ženino štěstí” dále nekomplikovalo, obrovské množství žen se spokojí s jedním dítětem z jakéhokoliv vztahu, podvědomě a instinktivně si dítě dělají s mužem, o kterém ví, že o dítě nebude mít zájem a nebude jí v dalším hledání partnera brzdit. Tato svoboda od původních otců dítěte začala být ženami tvrdě vyžadována, ale tím se mozek ženy dostal do přímého rozporu sama se sebou. Ženy přijímají za svého jediného manžela “stát”, který jim slíbí neustálou přítomnost a pomoc. Dokonce se nabízí i jako pomocník v získávání toho jediného, co ženy od otců svých “kompenzačních dětí” vyžadují, a to jsou PENÍZE.

7
Fáze sedmá – Poslední zoufalá snaha zkusit něco přesně opačného, alergie na pouhý internetový pozdrav
Pokus o pravý obrat

Po úplném neúspěchu mnoha předchozích let a naprosto nenaplňující a hluboce ponižující sérii ženského snažení přišlo krátké období, kdy ženy začaly zkoušet něco “přesně opačného” než doposud. Například mladé dívky začaly komunikovat s muži, co vypadali spolehlivé a klidně. Jenže tam ženy narazily na to, že je taková komunikace hluboce nebaví. Protože není vůbec reálná a nemohou využít žádné ženské zbraně k podlému útoku. Také že nevidí žádný okamžitý výsledek své snahy. Rovněž je takové konverzace nutily k sáhodlouhým rozhovorům o tématech mužů, čímž se ženy zmítané totálním nedostatkem sexu vysloveně trýznily.

Averze na pozdrav

Tehdy se také začala projevovat absolutní averze už na pouhý pozdrav ze strany internetových mužských kontaktů. Samozřejmě to neplatí pro skutečný svět, kdy je mozek ženy při slovním pozdravu zaměstnán jen tělem muže a pozdrav v podstatě nevnímá. Ženy ve snaze se seznámit elektronicky žádají hromadně muže, ať je zdraví jakkoliv, jen né normálně. Je to v podstatě vyhlášení počátku nepřátelství mezi mužem a ženou. Vycházíme z definice nepřátelství, která říká, že: “Nepřátelské chování je takové chování, kdy druhá strana chce použít vás nebo vaše věci pro svůj účel i proti vaší vůli.” Tuto fázi začaly ženy plošně nenávidět, ale neexistovala žádná další možnost, co zkoušet. Ženy byly frustrované i tím, že nesmírně vyžadovaly nekonečně dlouhou písemnou komunikaci, kterou zároveň nechtěly vést a zároveň jim nebyla příjemná představa muže, který nic nedělá a jen ťuká do mobilu vzkazy jako muž neschopný činu.

Využívání seznamek jako masturbační pomůcky

Pro tuto dobu je také typické ženské užívání mužských kontaktů k motivační erotické komunikaci pro zlepšení masturbace. Za toto se ale ženy hluboce styděly a morálně jim to ubližovalo. Vždyť z původní představy svatého lovu na samce se stalo v podstatě něco opačného.

Syndrom Chci přesně to, co nechci

Tehdy zcela vyvrcholila technologická past netělesného komunikace, která vede k ženskému syndromu “chci přesně to, co nechci”. Projevuje se to tak, že ženy co si chtějí zkoušet muže postupně tak tvrdí, že se nejdená o sex na jednu noc. Ženy které potřebují finančního donátora co se nebude plést do jejích věcí tvrdí, že chtějí manžela, ženy co chtějí pro ně nezávazné rozptýletní píšou, že hledají hypotetický “vážný vztah”. Systém záměrně ignoruje fakt, že Právo stojí společensky vždy na straně ženy jako činné, kdežto na straně muže na straně trpné. Práva ženy jsou plněna a uznána systémem i když žena mlčí, kdežto o jakýkoliv nárok muž musí právní systém POŽÁDAT. Požádáním se každý muž dostane do spárů dvojice žena + stát, a nadále musí plnit jejich příkazy a podmínky.

8
Fáze osmá – absolutní světice zcela zabarikádované nesplnitelnými požadavky, za které nenabízí nic. Ženy zkouší obětovat i sex

Následuje úplné psychické zlomení digitálních žen, které po řadách pokusů posledních 20 let nabyly úplného přesvědčení, že jakýkoliv vztah není možný, že by byl pro ně vlastně velmi ponižující. Nikomu se nechtějí už nikdy přizpůsobit, sex je pro ně aktivita vedoucí k nenávisti k mužům, která se projevuje tak, že například každému dalšímu muži co je kontaktuje rovnou vynadají a nebo se mu mstí za všechny předchozí ponížení. Případně prakticky vždy po každém muži vyžadují, aby jejich předchozí chyby NAPRAVIL a LÉČIL. V této fázi ženy při internetové komunikaci mají jen jedno hlavní téma, a tou je jejich hluboká frustrace zoufalý neúspěch na internetu a vztek pramenící z internetového seznamování. Aniž by vysloveně chtěly, ženy v této fázi považují v myšlenkové zkratce všechny muže jako nechutný póvl, takže nemají už žádné zábrany v textech seznamovacích inzerátů (tedy elektronických feromonech) rovnou všechny muže urazit. Křivka možné atraktivity nového kontaktu na sociálních sítích pro každou ženu trvale klesala, protože každá žena se příliš dlouho přesycovala zkoušením nekonečného psaní s dalšími muži. Nyní se ale vzrůstajcí křivka odporu a averze k dalšímu seznamování s touto křivkou protnula a averze stoupá, dokonce se tento jev sám sebe zesiluje. Jinými slovy: I ten nejatraktivněji napsaný a vyfocený mužský kontat není dostatečně atraktivní, aby žena cítila nějakou potřebu alespoň vzdáleně podobnou situaci v prvních Milnících (vraťte se v textu a znovu si je přečtěte). V této fázi už ženy nenachází důvod, proč by měly tajit, že mají za sebou mnoho a mnoho internetových “vztahů” a že vysřídaly mnoho mužů. Díky silnému meniálnímu tlaku oslavujícímu pozici svobodných matek ale prakticky všechny ženy přetékají pocitem, že ony samy jsou velice dobré, ale prostě žádný muž není dostatečně vhodný. Je nesmírně zajímavé sledovat, jak fyzicky i morálně zcela zdecimované ženy pořád vidí většinu mužů okolo sebe jako děsné chudáky zmítané pudy.

Zdecimované ženy chtějí muže “bez minulosti”, bez negativních zkušeností, a hlavně – úplně mimo reálný svět

Źeny v této fázi nenávidí muže, kteří prožili neštastný příběh se ženou. Je jim jedno, že to prakticky NENÍ MOŽNÉ díky pouhé matematické logice. Cítí se zhnuseny mužem, který miloval samostatnou ženu a nedokázal jí ovládnout. Říkají o něm, že je “zhrzený”. Přesto ale všechny v komunikaci s ním argumentují tak, že je z toho cítíl ženská podvědomá láska k MOCI, kterou jim systém SLIBUJE. Ženy říkají: “To jsme ti ale musely my ženy hodně ublížit, když si takhle zhrzený”. Je to kombinace výsměchu, ponížení a shit test. Jako VŠECHNY ostatní jevy, i toto vede k nevratnému utužování genderové enemizace.

Falešná póza ženské morální nadřazenosti a čistoty

Plošně se snaží na elektronických feromonech prezentovat jako dokonale spravedlivé bytosti, které odmítají sexuální sbližování, flirtování a doteky. Místo toho silně propagují nedefinované a nepopsatelné pojmy, jako že požadují “vážný vztah” bez “kamarádství s výhodami”, a že muž nejprve musí splnit úplně všechno, nemít žádnou vadu, a teprve pak že ho k sobě připustí. Počet prakticky proběhlých pohlavních styků se radikálně snižuje a je nejmenší v zaznamenané historii. Vysilující převážně ženské stalkování internetových aktivit lovených můžu upadá – pro zbytečnost. Ženy už jsou vysíleny nekonečnou zbytečnou snahou. Přísnými požadavky v seznamovacích profilech se ženy mstí za svá zranění, které od systému dostaly. Ale pořád ani trochu netuší, že je to jejich vina.

Ženy se upínají k systémem vnucované morálce, že rozpad vztahů není jejich vina

Femfa systém mohutně podporuje články o selhání mužů, o to, že muži neumí přijmout nové ženské výzvy a že muži dnes našli zvlášní škodolibé zalíbení v ubližování ženám. Tato zlá lež nadále prohlubuje nepřátelství mezi mužem a ženou (genderová enemizace) a systém je spokojen. Daří se mu zcela zničit porodnost digitálních dívek a tato společnost v následujících generacích zanikne. Ženy tyto články milují a šíří, protože tyto články je dalece ZBAVUJÍ POCITU VINY za strašnou věc, likvidaci rodiny a likvidaci dětství vlastního potomstva, tedy i faktický zánik populace. Nikdo si neuvědomuje fakt, že radikální zmenšení porodnosti nevede v první řadě ke zmenšení počtu lidí, ale před úbytkem lidí nejprve nastává proměna populace v kolos přestárlých nemohoucích seniorů, mezi nimiž pobíhá několik málo zmatených dětí. Neexistenci sexuálního života ženy kompenzují tak, že si ze škály konverzujících mužů náhodně vybírají jednotlivce, které pak k sobě připustí. Po proběhnutí pohlavního styku pak s dotyčným zablokují kontakt. Pro čtenáře tohoto článku je také zásadní informace, že ženy v této poslední fázi nenávidí jakéhokoliv muže, který má tušení jaká situace nastala a jak ony uvažují.


Samosnubností žena nedosáhne ničeho, pouze pozice svobodné matky a pozice ženy s pokusy o mužské rozhodování, která ovšem potřebuje používat muže aby jí pomáhal zvládat ženskou i mužskou roli naráz. Alfa tedy nabízí těmto ženám muže jako Beta providera služeb.

Žena dnes také běžně používá peníze a práci muže proto, aby se udržela na onom muži NEZÁVISLÁ. Samosnubná žena tak nutí všemi prostředky muže, aby sám pracoval proti sobě. Většina mužů to cítí jako nesmyslný protitlak, a tak s těmito ženami nechtějí příliš plodit děti.

Každým dalším dítětem se totiž posiluje pozice dvojice žena – Affa, a mizí jakákoliv práva muže Bety. I z tohoto hlediska byl pro přežití digitální populace model nazývaný jako “tradiční rodina” neperspektivní – neměl totiž dostatečnou porodnost. Samotná žena jako svobodná matka vykazovala porodnost větší.

Ve skutečnosti se ale už dávno nejednalo o tradiční rodinu manžela a manželky. Západní muži si hloupě uzákonili svou pozici Bety a  určili že nemají nadřazenou roli v rodině. Tím pádem je ženy nevnímají jako maskulinitu, tedy sílu, která jim umožní rodit děti, tedy Alfu. Alfa Maskulinitu vidí u anonymního státu, reprezentovaného Mluvícím Obrazem.

Manželství nahrazené partnerstvím k ukojování

Manželství manžela a manželky dnes nahrazuje jakési “partnerství” a “vztahy” dvou osamělých lidí, kteří hledají cestu, jak se vzájemně použít k ukojení tělesných pudů. Zatímco muži nesmírně konzervativně hledají mladou dívku svého srdce jako před tisícem let, dnešní ženy jsou začtené do tisíců článků a učí se, jak správně a účinně využít muže pro pokusy o své uspojení.

Ženě vyhovuje pouze muž, který rozhoduje o tom, se kterou ženou bude a kterému se ženy musí podřídit

Ženy pro manželství potřebují muže, který rozhoduje o vztazích, o manželství, o tom se kterou ženou bude a kterou opustí. Protože žena potřebuje muže domanipulovat k rozhodnutí, aby jí uchvátil a případně jinou ženu zapudil. V Druhé Morálce dokázala žena domanipulovat muže aby s ní měl sex a třeba po ní i toužil, ale muž pak neměl žádnou další moc co s tím udělat, takže vše ostatní, včetně zapuzení sokyně, v podstatě musela dělat uchazečka o muže sama.

Ženě vyhovuje pouze muž, který ji osudově miluje

Pokud se muž, kterého žena zmanipulovala samosnubností, neprojevuje zamilovaně, je žena nespokojená a mstí se. Jak konkrétně se muž cítí a co prožívá, to ženu skutečně nezajímá ani nemá zajímat.

Proč jevy Druhé Morálky ovládly ženy všech generací stejně

Netělesná elektronická komunikace přicházela do různých částí světa s různým posunem, proto je vhodnější ji definovat milníky dostupnosti jednotlivých technologií. Jak tyto technologie začaly být dostupné běžné sexuálně aktivní laické populaci, začaly být hromadně využívány především k intersexuálnímu kontaktu. Jednotlivé patologické jevy, které nutně doprovází faktická odlišnost fyzické tělesné a netělesné komunikace, způsobily několik plošných fází využívání tohoto média k pokusům o realizaci ženské sexuální strategie netělesnou formou. Po všech těchto fázích bylo nutným výsledkem úplný rozpad mezilidských vztahů, smyslu a významu rodiny a nastolení Druhé morálky. Ta je v třetí dekádě 21. století nahrazována Třetí Morálkou.

Nyní probereme jednotlivé fáze užívání nové netělesné komunikace v mezipohlavních vztazích a uvidíme, jak se proměnily z obohacující a krásné činnosti v devastující zlo.

Důležitá poznámka: Všechny negativní jevy zde zmiňované mají SILNĚ SEBEZESILUJÍCÍ TENDENCI. Dokonce chybné úvahy mají chybně sebepotvrzující tendenci.

Příklad: Všechny fáze dospěly do bodu, že každá alespoń trochu průměrná dívka dokáže z tepla domova zajistit pro sebe bohatého milujícího mažela a celoživotní zabezpečení. To dříve bylo nesmírně těžké a nyní je to úplně snadné. Proč? Protože dívek ochotných se stát skutečnou manželkou je díky propagandě systému absolutní NEDOSTATEK. Tím se jinak chybná myšlenka výhodnosti internetového seznamování s muži mylně POTVRZUJE.

Jenže to, že je žena schopná být emocionálně naplňující manželkou pozná jen muž, rozhodně to sama o sobě žena nemůže vědět a poznat to. I když si většina žen myslí, že emocionálně naplňující pro muže MUSÍ BÝT, v naprosté většině NEJSOU. A to díky jejich slepému následování falešné Alfa maskulinity Mluvícího Obrazu.

Senioři nemohli mladým mužům pomoci

Ze strany mužů je nutno připomenout, že žádný chlapec po většinu trvání uvedených fází nemohl dostat účinnou radu od otce či starších mužů, neboť s tímto novým fenoménem neměl zkušenost nikdo. Dokonce by se dalo říci, že při aplikování běžných rad z tělesné komunikace do komunikace netělesné se mladí muži dostávali do mnohem větší pasti a bezvýchodné situace. Proto je také bilance děsivá, většina dětí se narodila matkám, které ani v průběhu těhotenství nežily a otcem dítěte!

Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Na rozdíl od virtuální maskulinní Afly Mluvícího Obrazu, která ženu pouze zneužívá k boji proti lidem, má milující muž k ženě skutečný citový vztah.

Z principu emocionální kaskády vyplývá, že žena poskytuje muži emocionální uspokojení pouze tím, že je to právě ona, ta mužem vybraná, která je po jeho boku. Jinak vším ostatním ho jen zatěžuje a je v podstatě zdrojem požadavků. Mužem vybraná žena pak bude spotřebovávat zdroje a práci pro jím založenou rodinu, čímž bude tato zátěž pro muže příjemná. Mužem zvolená manželka se pak neustále požaduje, aby měla dobré podmínky starat se o mužovu vlastní domácnost. Muž má pak svou rodinu a má důvod jí bránit.

Zhlédnutí: 56