Tisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa, koncem Času.

Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu.

Bludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů i nevěřících, že tisícileté království nastane někdy v budoucnu. Tímto posunutím se Satanovi podařilo získat značný náskok pro své působení na Zemi, neboť oklamaní lidé jednají nesprávně. Rovněž všechny výklady budoucna, pokud počítají s tisíciletou říší až po krátkém propuštění Satana, vypadají nesmyslně a vedou k chybným závěrům.

Kdo se chce postavit Satanovu klamu vlastním rozumem bez Boha, ten nepochodí

Nesmíme zapomínat, že Satanovo dílo klamu je dílem nikoliv náhodných shod okolností, ale nadlidské inteligence tohoto padlého cheruba. Staletí příprav a ovlivňování lidí umožnilo dokonalé zapracování chybných teorií a výkladů do křesťanských knih. Satan také dokonale zná, jak funguje lidský tělesný a pudový rozum. Také ví, že na poražení lidí je nutná likvidace rodiny a rozpad mezilidských vztahů.

Milénium – tisíciletá říše, znamená kralování kristovců s Kristem, kázání evangelia celému světu, ukončené krátkým propuštěním Bezzákoného a následným druhým příchodem Ježíše Krista, což bude koncem Země a všeho pomíjivého

Zhlédnutí: 969