Tisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa, koncem Času.

Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu.

Bludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů i nevěřících, že tisícileté království nastane někdy v budoucnu. Tímto posunutím se Satanovi podařilo získat značný náskok pro své působení na Zemi, neboť oklamaní lidé jednají nesprávně. Rovněž všechny výklady budoucna, pokud počítají s tisíciletou říší až po krátkém propuštění Satana, vypadají nesmyslně a vedou k chybným závěrům.

Kdo se chce postavit Satanovu klamu vlastním rozumem bez Boha, ten nepochodí

Nesmíme zapomínat, že Satanovo dílo klamu je dílem nikoliv náhodných shod okolností, ale nadlidské inteligence tohoto padlého cheruba. Staletí příprav a ovlivňování lidí umožnilo dokonalé zapracování chybných teorií a výkladů do křesťanských knih. Satan také dokonale zná, jak funguje lidský tělesný a pudový rozum. Také ví, že na poražení lidí je nutná likvidace rodiny a rozpad mezilidských vztahů.

Milénium – tisíciletá říše, znamená kralování kristovců s Kristem, kázání evangelia celému světu, ukončené krátkým propuštěním Bezzákoného a následným druhým příchodem Ježíše Krista, což bude koncem Země a všeho pomíjivého

Příbuzné články

 • Blud o tom, že teprve přijde Tisíciletá říše KristovaBoží království na Zemi začalo s prvním příchodem Ježíše krista Hereze o tom, že bude na Zemi v budoucnu tisíciletá říše, ve které budou lidé naprosto povinni žít bez tělesných pudů a zákonitostí, je forma emisarství. Tato hereze připravuje lidi na očekávání Bezzákoného, který by vyřešil strádání lidí, které Šelmy…
  Tags: a, se, že, království, v, slovník, bludy, odkryté, lži, s
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, se, v, lidí, slovník, odkryté, lži, s, u
 • VytrženíUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Druhá Morálka (gender ideologie)Základem Druhé Morálky je Gender ideologie Druhá Morálka je souhrnný název pro učení Bezbožné Nepravosti, ve kterém Šelma garantuje ženám moc nad mužem ve věci mezilidských vztahů a rodin. Jelikož žena toto rozhodovat neumí a nemůže, vede tím Šelma obyvatele Země k rozvratu mezilidských vztahů, k bezdětnosti a trvalému životu…
  Tags: a, že, slovník, m, odkryté, lži, s, u
 • Humanita, humanismus, teror humanityHumanita je nesmyslná nauka založená na lidské pýše Tento článek nehovoří o uměleckém směru s názvem "humanismus". Korektní by bylo používat název HUMANITA Základem humanismu je lidská pýcha na sebe sama. Tato pýcha vede k základní chybě celé nauky. Humanita chybně předpokládá, že v podstatě každý člověk se chová čestně,…
  Tags: a, se, že, v, slovník, odkryté, lži, s, u
Translate »