Tisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa.

Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu.

zjeveni 13 12 v b21 to bude a v ostatnich to trva porad - Milénium, tisíciletá říšeBludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů i nevěřících, že tisícileté království nastane někdy v budoucnu. Tímto posunutím se Satanovi podařilo získat značný náskok pro své působení na Zemi, neboť oklamaní lidé jednají nesprávně. Rovněž všechny výklady budoucna, pokud počítají s tisíciletou říší až po krátkém propuštění Satana, vypadají nesmyslně a vedou k chybným závěrům. Např: http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=kazani-a-vyucovani&id=220

Kdo se chce postavit Satanovu klamu vlastním IQ, NEPOCHODÍ

Nesmíme zapomínat, že Satanovo dílo klamu je dílem nikoliv náhodných shod okolností, ale nadlidské inteligence tohoto padlého cheruba. Staletí příprav a ovlivňování lidí umožnilo dokonalé zapracování chybných teorií a výkladů do křesťanských knih. Satan nestárne a je neustále zde. Je chybné se domívat, že při zakládání islámu ještě nevěděl, jaký bude jeho plán v roce 2000. Pomocí démonských bytostí, vydávaných za anděly Boží, doručil Satan mnoho chybných učení i do obřích Církevních Organizací (adventisté, mormoni a podobně)

Do celého díla klamu SAMOZŘEJMĚ patří i pomalá změna vnímání různých pojmů tak, aby se po staletích zdály některé pasáže Bible dnešním lidem jiné, než na počátku. Krok po kroku donutil Satan pomocí svých démonů lidi k tvorbě významově pozměněných překladů Bible. Tento rozšířený klam bude Satanem plně používán i ve všech ostatních svodech, včetně chanellingových učení a učení pro nevěřící.

 

Milénium – tisíciletá říše, znamená kralování kristovců s Kristem, kázání evangelia celému světu, ukončené krátkým propuštěním Bezbožníka a následným druhým příchodem Ježíše Krista, což bude koncem Země a všeho pomíjivého

Velmi často se pomocí Církevních Organizací šíří andělská doktrína s bludem, že Tisíciletá říše teprve přijde v budoucnosti.

Velmi často se pomocí Církevních Organizací šíří andělská doktrína s bludem, že Tisíciletá říše teprve přijde v budoucnosti. https://odkrytepravdy.cz/blud-o-tom-ze-teprve-prijde-tisicileta-rise-kristova/

Bible21 tedy ze zjevného důvodu přidává do překladu slůvka, která “budoucí tisíciletou říši” dodatečně odůvodňují. Velice často se (a to zjevně ne náhodou) stane, že překlad biblických textů přímo vzbuzuje iluzi o tom, že Tisíciletá Kristovo říše teprve bude! I když v originálních (původních) textech v Bibli nic takového naznačeno není. Žel se tato iluze mnoha lidem natolik zalíbila, že už nic jiného nechtějí slyšet.

Zde například po poražení Satana je vloženo slůvko POTOM:

příbuzný článek:  https://odkrytepravdy.cz/priklad-manipulace-prekladu-v-nbk-bible-preklad-21-stoleti-bible-21/2010 11 21 102944 - Milénium, tisíciletá říše

2010 11 30 190407 adventisticka casova posloupnost - Milénium, tisíciletá říšej grey - Milénium, tisíciletá říše Přečteno 8292 krát.
Sdílej:
Translate »