Lidé nikdy netvoří LEPŠÍ SVĚT

Pokud to vypadá, že lidé tvořili dlouho “lepší” svět, bylo to tím, že byla zadržována Bohem ta překážka, která dává lidem moc vše zničit.

Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a že je to přirozený vývoj lidí smerem k něčemu lepšímu.

My však díky Bohu víme, že Člověk byl, je a bude až do konce pořád úplně stejný. To, co si člověk vymýšlí není přirozený vývoj k něčemu kvalitnějšímu, ale jen to povede ke konci. Tak, jak je popsáno v Písmu. Povede to k Odstoupení od Boha. Bůh k tomuto sesílá mocné dílo klamu, za kterým je působení Božího Odpůrce.

Lidé budou až do poslední chvíle hledat jakousi svou pravdu a dokonalost, ale nikdy jí nenaleznou, neboť to nebude Pravda z Boha ale pouze dílo klamu Božího Odpůrce . Pouze ti, co skutečně patří Bohu, jasně uvidí co se děje a jaké to má důvody. Takoví musí vystoupit z toho Babylonu, aby nepochytali jeho ran.

Mnoho lidí má naivní představu, že co si lidé vymyslí pro své potěšení, to automaticky musí být dobré. Ale lidé pro své potěšení a pro názory velmi často umírali po milionech, a to dobrovolně například ve válkách za nějaké nesmyslné názory. Například miliony lidí zemřeli pro nápad, že velmi potřebují žít a bydlet na území jiného národa. A dnes, když se mohou libovolně stěhovat, tak je to vlastně nezajímá. Jednou něco lidi zajímá a zemřou a zabíjí proto, pak je to přestane zajímat a je jim to jedno. To je důkaz že to co lidé chtějí a to co dělají vůbec nemusí být smysluplné, ani bezpečné, a vlastně to ani nemusí chtít. Tělesní lidé dělají jen to, co jim momentálně napovídá Tělesný Rozum.

Views: 200