Zdroje informací, které mají důvod a motiv lhát

Když se u kriminálního případu objeví tři různí svědci nějaké události, kteří vypovídají stejně, každý bere zprvu jejich shodné výpovědi jako DŮKAZ PPRAVDIVOSTI. Pokud se ale dodatečně zjistí, že všichni tři jsou přátelé pachatele a mají důvod vypovídat v jeho prospěch, nikdo už jim nebude věřit. Všichni pochopí, že jejich výpovědi skrývají pachatelovo vinu.

Proto aby Satanovo klam mohl dobře fungovat, NESMÍ lidé vědět, že všechny informace, které studují, pochází ze stejného zdroje.

Proto když někdo studuje tajné staré spisy Asie, severskou mytologii, channelingové zprávy a konspirační freepress, zjistí v nich shodné znaky. Chybně je považuje za křížový důkaz “pravdivosti” těchto informací, protože neví, že všechny tyto informace pochází ze stejného zdroje a mají jednotný cíl: “oklamat hledající”.

Důkazem je fakt, že se dnes dříve rozdílné zdroje lží prezentují spolu

Protože výše uvedené tvrzení je pravdivé, můžeme pozorovat to, co by bylo před rokem 2010 nesmyslné:
Co má společného babka kořenářka a čarodějnice s nanotechnologií a antigravitačními motory? Dříve to bylo vnímáno jako dvě zcela rozdílná odvětví lidského iluzorního bádání. Od roku 2010 dál se esoterika, magie a nauky o mimozemšťanech a jejich technologiích přednáší a publikují společně. Vědmy kážou anděly i technologie mimozemšťanů společně. Ufokluby probírají éterické bytosti rejdící na nočních lukách a plejáďany z kosmických lodí společně. Vše pochází od stejného zdroje klamu.

Pro lepší pochopení celého principu studujte Příběh všech Příběhů, který beze zbytku ukazuje důvody a původce klamu.

I když je zdroj klamu prokazatelně stejný, přesto bude klam většina lidí následovat. Nabízí totiž společnou službu a tou je popírání Boha

K čemu je poznání Pravdy pro člověka, který nechce nic slyšet o Bohu? K ničemu. Jen by ho to pořád štvalo a rozčilovalo. Satan tedy nabízí obrovské množství nauk, do kterých je možné se zamilovat a studovat je. Stačí pouze ignorovat Pravdu a vybrat si líbivý klamavý zdroj informací a toho se držet.

Záruka bezbožnosti v démonských zdrojích je příjemná pro lidi, co jsou na zmínky o Bohu alergičtí

Existuje zaručená jistota, že Satanovo zdroje nikoho informacemi o skutečném Bohu nebudou obtěžovat a pokud se tam o nějakém bohu bude mluvit, bude to čtenáři milý, zcela na míru střižený bůžek, lechtající sluch i pýchu. Bůžek podporující zcela populární okultní nauky a tolerantní úplně ke všemu.

Proto budou existovat čím dál více portály a pořady, které budou říkat, že lidsvo již tisíc let hledá pravdu o záhadách. Je ale jasné, že budou hledat až do konce marně, neboť Pravdu, kterou by mohli naleznout, nechtějí, a tak budou hledat iluzi ze satana tak dlouho, dokud se jim nějaká nezalíbí.

Příbuzné články:
Freepress

Share This