Dnešní doba je specifická pokud jde o mezilidské vztahy. Satan načasoval příchod druhé morálky do doby, kdy vztahy mezi lidmi budou nevratně narušeny. Lidé stále více vnímají negativní věci okolo sebe, narůstající sobectví, ekonomické problémy, nezaměstnanost, nejistotu, strach.

Do této atmosféry přichází nabídka lepšího světa podle pravidel druhé morálky. Lidem je lhostejné, že jde o systém nereálný, v němž doopravdy žít nelze. Satan silně útočí na lidské emoce (stačí shlédnout videa prezentující druhou morálku – dojemná hudba, emocionálně silné slogany typu “láska je to nejdůležitější na světě”, “následuj své srdce”), protože ví, že se sílícím tlakem negativních okolností lidé budou hledat únik k něčemu příjemnému a pozitivnímu, a navíc posiluje pýchu lidí na to, že “my to přece dokážeme sami, my sami víme, co je pro nás dobré a jak máme žít”.

Každý člověk, který by se dokázal kriticky podívat na dějiny lidstva, by musel nutně rozpoznat, že v celé historii se snahy “o lepší svět” nikdy nesetkaly s trvalým úspěchem.
Lidé ale nechtějí takto uvažovat, stále více jich touží prostě být v tom “dobrém” světě, který satan prezentuje.

Veškeré zdroje uvádějící nastupující druhou morálku přetékají pozitivními emocemi, přísliby do budoucna a “láskou”. Toto ale není skutečná láska. Je to slepá a všeobjímající superláska, která svým vyznavačům diktuje, aby milovali nekriticky vše včetně lži, protože rozhodujícím kritériem je to, zda něco je příjemné (dle tělesného rozumu), nikoli pravda. Celá generace už je vychovávána podle tohoto vzorce, malým dětem je vtloukáno do hlavy, že každý může mít svou “pravdu”, kterou je nutno tolerovat.

Četné zdroje prohlašující se za křesťanské, už jsou zcela soustředěny na pozitivní emoce a při zběžném pohledu se příliš neliší od druhomorálkových esoterických stránek. Pro takové křesťany je milejší rozplývat se nad slovy o lásce, než stát v duchovním boji a otevřeně přiznat, že současné kroky lidstva, přestože jsou vylíčeny v růžových barvách, se odehrávají pod taktovkou satana. Bůh toto dopouští, aby se ti, kdo nemilují pravdu, mohli svobodně zamilovat do iluze.

Druhá morálka nezadržitelně nastupuje a naplňuje se tak to, co Bůh oznámil ve svém Slově. Lidé si najdou takové učitele (vůdce), kteří budou lechtat jejich sluch a pýchu a sami sebe vženou do pasti systému, který jim ze současné perspektivy připadá jako samospasitelný, ale  je jen slepou uličkou.

Zhlédnutí: 245