Častá otázka kterou si položí člověk který má zájem o křesťanství zní: “Která církev je vlastně nejlepší”.

Takový zájemce o křesťanství například začne studovat, jaká specifika mají jednotlivé Církevní Organizace a hledá mezi nimi takovou, která mu nejvíce vyhovuje. Ale i když nějakou konkrétní najde, pořád zůstává otevřená otázka, která z Organizací je vlastně “správnější”.

Celé tajemství tohoto problému spočívá v naprostém nepochopení a zatemění pojmu Církev. Vše je velmi jednoduché a přesně je to popsáno v BibliCírkev tvoří Bohem povolaní lidé. Tito lidé nejsou a ani nemůžou být organizovaní lidskou organizací. Bohem povolaní lidé jsou rozptýleni po společnosti. Bůh přiděluje svým lidem různé služby v Církvi a hlavou pozemské Církve je Ježíš Kristus. Boží Církev se nedá nijak lidsky zorganizovat. Všechny velké Církevní Organizace jsou jen společenství lidí, kterým se společně líbí nějaká konkrétní LEŽ a Nepravost.

Zhlédnutí: 915