Častá otázka křesťanů: “Opravdu Antikrist v sektě Iluminátů připravuje čipování lidí čipem 666?”

Stává se čím dál tím častěji, že členové Církevních Organizací dnes velmi horlí po vzrušení a záhadnu, a tak velice vítají jakékoliv falešné proroky, kteří je zahrnují “zaručeně pravými” chanellingy údajně od “ducha svatého”. Takoví proroci pak diktují nejrůznější konspirační teorie o příchodu antikrista, znamení 666, každý prezident USA je pro ně antikrist. Nutí lidi se zásobit jídlem kvůli katastrofám a podobně.

Je zarážející, jak takoví “křesťané” již tak moc milují vzrušující konspirace, (které mimo jiné sdílí s nevěřící veřejností) že jakékoliv napomínání před tím, že upadli do pasti klamu, zuřivě odmítají. Naopak začnou šířit konspiraci dál. Za “svatou” povinnost pak považují přímo kázání o čipech 666, GPS, iluminátech přímo ve svých společenstvích.

Články z OdkrytePravdy.cz a OkdryteLzi.cz se v těchto sborech nekážou, ale konspirace z amerických filmů a sci-fi se běžně ve sborech kážou. Jde prostě o to, co kdo miluje. Zda Pravdu, nebo vzrušení z tajemna. A samozřejmě je z toho jasné, kdo komu slouží.

Satan nejprve přehltil “křesťany” naukami světa, naučil je všechny pojmy Vědy tak jak chtěl, a poté je začal ovládat tím, že jim vydává falešná znamení. Tato manipulace je popsána v článku:

Manipulátor

Jak se pozná “křesťanská konspirace”

Jednoduché vodítko poznání pravého Znamení času od “křesťanské konspirace” je takovéto: To co znají úplně všichni lidé z časopisů, z televize, z amerických velkofilmů, od Vesmírných lidí a podobně, TO NENÍ ONO. To jsou falešná znamení, klam Světa.

Satan potřebuje falešná znamení doby konce samozřejmě proto, aby se mohl maskovat za toho druhého co přijde, za pravého Krista. Satan pak totiž poví, že nyní je on “ten pravý”, protože ten “falešný” tu podle těchto konspirací “už byl”.

Příklad: Například čipování a platební karty. Jistě hnusné a velmi sporné z hlediska morálky, ale použijte Ducha svatého a rozsuďte podle odstavce výše.

Křesťanské konspirace jsou od zlého a slouží ke svedení křesťanů na falešnou cestu. Slouží k tomu, aby se křesťané báli něčeho a bojovali proti něčemu, a vyplýtvali svojí energii a snažení do prázdna. Tím se baví Satan, posílající na křesťany konspirační teorie ze světských zdrojů.

Křesťané sedí u televizních obrazovek, a hltají co je světem klamavě vyučováno o svatých věcech. Přijaté bludy pak horlivě šíří a ani se nepozastaví nad tím, že zcela shodné bludy o čipování a iluminátech vyučuje i Boží nepřítel v různých channelingových učeních démonů.

Všechno jsem vám již řekl předem

Všechno toto jsou falešné cesty svodu, zaměřené proti učení Ježíše Krista. Z písma dávno víme, že tento klam musí přijít. Nutí lidi myslet tělesným rozumem na své tělo. Nutí je se sjednotit a bojovat proti něčemu, co ve skutečnosti je neovlivnitelná Boží vůle. Společným znakem těchto falešných proroctví je tedy burcování a strachování se z budoucnosti, které je také protibiblické.

Pokud vám vaše proroctví říká, že máte se zásobit jídlem a někam se schovávat, hovoří to proti Bibli a Božímu slovu.

Touha po informacích a nových poznání je cesta do pasti NAUK

Touha po nových dalších pravdách a poznání vede ke zcestí. Členové Církevních Organizací nezdravě horlí po poznání dalších pravd a věcí, přičemž ignorují fakt, že Ježíš říkal: “že vše jsem vám řekl předem” a jinde “toto pokolení už žádné další znamení nedostane” a jinde “nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat”.

Jsou však tací, A BUDE JICH PYŠNÁ VĚTŠINA, kterým nestačí prostá pravda evangelia o BOHU. Takoví horlí po poznání “nových vzrušujících faktů”, hledají Pravdu v proti Bohu založené Vědě, čímž se dostávají do pasti v Bibli předpovězené: “V posledních časech sešle Bůh na lidi mocné dílo klamu, tak aby klamům uvěřili všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě, ale našli zalíbení v nepravosti”.

Zájemci o dodatečná učení a nová fakta jsou proto zásobeni konspiračními teoriemi, interpretacemi Bible, naukami Církevních Organizací a “křesťanskými filozofy”.

Sami studujte Bibli bez dodatečných výkladů velkých Organizací a rozsáhlých zažitých výkladů!!! Organizace musí lhát, protože jsou založeny a stojí na svých tradicích a tradice je vlastně to, co je odlišuje od Pravdy.

Podobná témata:

čipy v lidském těle, čipy a znamení šelmy, čipy 666, znamení satana čip 666, křesťanské konspirace

Zhlédnutí: 416