Křesťanská fikce v podobě různých knih a videí je přímým prostředkem šíření Bezzákonnosti a porušením přikázání Nezobrazíš

Všechny “křesťanské fikce”, kde autoři jakoby hovoří ústy Boha, co by asi tak Bůh chtěl říci, jsou přímým porušením přikázání Nezobrazíš. Toto přikázání zakazuje jednak výrobu předmětů za účelem jejich uctívání (Modloslužba), ale také zpodobňování Boha jakýmkoli způsobem. Nesmíme si Boha zpodobňovat v literatuře či umění a psát jakoby Jeho ústy, co si myslíme že Bůh asi tak chce říct!

Někteří lidé tak milují nějaké věci, že je chtějí mít pořád na očích. Nestačí jim to, co již poznali, chtějí stále víc a víc. Takovému pak nestačí Písmo, živé svědectví lidí, rozsuzování proroctví z Ducha Svatého, chtěl by i nadále konzumovat texty, kde vystupuje Ježíš a Bůh. Sahá tedy lačně po KŘESŤANSKÉ FIKCI. Dobrým příkladem křesťanské fikce je kniha Wm. Paul Young, Chatrč.

Podobenství o matce a dopisech

Představte si matku, jejíž dítě odcestovalo velmi daleko. Dítě nechtělo psát rozsáhlé a časté dopisy. Matka však chtěla číst mnohem více dopisů, aby věděla, co její milované děťátko dělá. Byla velmi nedočkavá na každou novou větu. Myslíte si, že si proto najala nějakého spisovatele, který by byl dost šikovný, aby dokázal napodobovat dopisy toho dítěte? Aby je matka mohla s radostí číst? Pokud vám to připadne jako naprosto hloupé jednání tak vězte, že stejně se to má s křesťanskou fikcí – vymyšlenými příběhy o Bohu, které se nikdy nestaly, vyučujícím Bezzákonnost. Člověk nemilující Pravdu si rád koupí knihu, kde bude číst jakoby o Bohu vymyšlené příběhy, což je úplně stejná hloupost.

Bůh říká: “Mě se neptáte, mě nehledáte. Raději se uchylujete k bájím a obklopujete se učiteli, kteří vám umí povídat to co chce vaše ucho poslouchat.”

Podobenství o knize s Vašimi příběhy z minulého léta

Představte si, že by někde vyšla kniha, která by mluvila o vás. Také by se v ní psalo o tom, co jste dělal nějaké lidi minulé léto na smyšlené dovolené se smyšlenými lidmi. Autor by tu knihu psal takovým způsobem, aby vypadala jako naprosto věrohodná a používal by v ní všechny rekvizity z vašeho života. Čtenáři této knihy by pak posuzovali vaší osobnost a vaše rozhodování skrze tuto knihu. Ptali by se vás na to, jak pokračují příběhy z onoho léta a co jimi bylo myšleno. Co byste takovým lidem říkali?: “Ne, to jsem neříkal já, to se nikdy nestalo, to NEJSOU MÁ slova!” Přesně tak to říká Bůh, když ho lidé hledají a posuzují podle křesťanské fikce.

Místo pravdy se lidé uchýlí k bájím

Kdokoliv píše o Kristu ve fiktivní literatuře a mluví jeho ústy, dopouští se lhaní a porušuje přikázání Nezobrazíš, neboť si zpodobňuje Boha ke svému! Mluví za cizího a podává křivé svědectví. Spisovatel píše, co si myslí že daná postava chce říci. Kdo by chtěl, aby někdo psal smyšlené příběhy a mluvil za něho jeho vlastní přímou řečí? Vše takové jsou falešná kázání cizího. A NELZE z něj čerpat poučení ani posílení, neboť je to posílení falešné.

Poslouchejte, co potvrzuje Duch Svatý ve vás a odhoďte tyto falešné báje, které NEMŮŽOU být pravdivé a nejsou nic zdravého k vyučování ani ke konzumaci. Neurážejte Boha a nerouhejte se tím, že budete číst něco, co je vydáváno ZA JEHO UČENÍ A JEHO SLOVA, na svědectví před statisíci oklamaných čtenářů. Nečtěte křesťanskou fikci, všechna taková učení zahoďte a raději si přečtěte, co Bůh skutečně říká, například zde: http://biblenet.cz/.

Přemýšlejte nad tím, jaké pohnutky a jaký záměr může vést člověka, aby takovou křesťanskou fikci napsal. Komu asi myslí, že tím posloužil. Jako jeden příklad z mnoha uvádíme knihu CHATRČ od Paula Younga, ale podobnými křesťanskými fikcemi naprosto přetéká každá knihovna sborů Církevních Organizací.

Kdo ale miluje FIKTIVNÍHO, tedy NEPRAVÉHO JEŽÍŠE, ten může třeba mít rád i fikci Lorbera, nebo jakékoliv chanellingy “s křesťanskou tématikou”. Tam se každý dočte přesně to, co jeho duše chce číst. Pozor, není to ale PRAVDA, je to jen podvrh, který je určen pro to, aby se lidé zamilovali do lži. Fiktivní Ježíš může být docela COOL, ale pozor! Není to ten Ježíš, kterého nám dal Bůh, aby kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný.

Zhlédnutí: 1862