Počet satanistických zdrojů šířících superlásku a humanitu roste geometrickou řadou. Satan se snaží oslovit co nejvíce lidí, proto jsou jeho prezentace líbivé, dojemné, silně útočící na emoce lidí a tělesný rozum. Někteří lidé, kteří si říkají křesťané, zejména na sociálních sítích v lepším případě mlčky tolerují, v horším případě dokonce vítají na svých profilech příspěvky z oblasti esoteriky či okultismu (obrázky, videa, afirmace). Bible takovou moudrost označuje za přízemní, živočišnou a ďábelskou

Existuje několik pravděpodobných důvodů pro toto jednání.

  1. nerozpoznání, že nejrůznější sladké obrázky (např. andělů, draků), emocionálně laděná okultnínew age videa, přání s andělíčky, esoterní afirmace a podobně jsou zlé. (Nenaslouchání Duchu svatému, jehož hlas před těmito věcmi varuje.)
  2. ví, že tyto věci nejsou dobré, ale nechce “se dotknout” těch, kdo na jeho profil tato satanská díla umisťují, a tak prostě mlčí, či dokonce za něco takového i poděkuje. Místo aby dotyčného člověka upozornil, že jde o zlou věc a podobně laděné příspěvky smazal. (Odpor proti Duchu svatému, jehož hlas před těmito věcmi varuje.)
  3. obava, z nařčení z odsuzování, netolerance, že se na něj jeho přátelé rozhněvají a přestanou s ním komunikovat a odmítání podobných příspěvků bude znamenat, že vůči lidem nemá dost lásky. Takovému člověku je milejší udržet si poklidné vztahy s lidmi, než jim říct pravdu, a tak se toto udržení dobrých vztahů děje na úkor Boží pravdy. (Má raději lidi než Boha)

Pokud se takovýmito výroky člověk trvale sytí, přejdou do jeho podvědomí a nebezpečně v něm zakoření.

Když pak falešný bůh přijde s šířením těchto idejí, budou mít oklamaní pocit, že “to je přece ono a tohle musí být pravý Bůh.” Bez problémů tak přijmou satanovy nauky a jeho novou víru.  Na zdroji rozhodně ZÁLEŽÍ. Satan nikdy nebude svými snahami směřovat k dobrému. Vždy bude usilovat o to, aby lidi zmátl a svedl od pravdy (Boha) ke svému klamu.

Jako dobrý příklad lze použít příhodu s otrokyní, která měla věšteckého ducha (tedy démona). Přestože říkala o učednících pravdu, Pavel po nějakém čase zkoumání a rozsuzování tuto “reklamu” odmítl a démona ze ženy vyhnal.

Pokud si někdo říká Křesťan, nemůže tyto závadné věci tolerovat, či se dokonce tvářit, že jde o milou pozornost, to nemá nic společného s láskou! Je to buď projevem katastrofální nevědomosti, vzpoury ze strachu nebo neochoty stát se cílem kritiky.

Je třeba mít na paměti, že ne vše, co je milé, příjemné, sladké a dojemné, je zároveň dobré. Takoví lidé, kteří mlčí k tomu, co se tváří jako dobré, ale vidí, že je zlem, odporují Duchu Svatému, nepřekážejí Satanu a sami sebe tak manévrují k postupnému přijímání supertolerance a superlásky.

Naivita takových rádobykřesťanů, kteří snad očekávají, že když satanský zdroj mluví líbivě, přestává být satanským, je až neuvěřitelná. Jako by Bible nemluvila o tom, že satan vystupuje jako anděl světla a je mistrem klamu.

Bible nás učí: 2. Korintským 6, 14-15 Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem?

Zhlédnutí: 205