Vynechání antikrista Bezzákonného v učení křesťanů. Největší klam.

Lidé povětšinou umí číst, tak v průběhu historie četli hodně Bibli. Četli ji tak dobře, že i věřící i nevěřící věděli notoricky všechny zásadní věci tam napsané.

K běžné populární znalosti, užívané velmi velmi hojně v ateistické i pop satanistické tvorbě byla nutnost příchodu Antikrista v posledních časech.

Od představy příchody Antikrista bylo natočeno bezpočet horrorů, vydáno bezpočet metalových alb. Stalo se to klasickou popkulturní ikonou.

Když ale přišel Mluvící Obraz Šelmy, začal propagovat celosvětově problémy, konflikty a hierokratické kletby, a dokonale začal strhávat celý svět k sekulárnímu uvažování.

Mohutným působením díla klamu se z lidských mozků úplně vymazala vzpomínka na Antikrista a lidem byly zaslepeny oči a mysl, aby neměli výmluvu.

Tak se stalo, že naprostá většina lidí včetně všech Církevních Organizací náhle vynechala z biblických textů nutnost příchodu muže Bezzákoného v době působení Obrazu Šelmy. Ten završí antikristovské působení na Zemi a bude zničen až Druhým Příchodem Ježíše Krista.

Tento poslední finální klam způsobí, že každý pomýlený křesťan nakonec přijme bezzákonnost a bude obdivovat Bezzakonného a jeho nauky, kterými vylepší to, co lidé Obrazem zničili.

Toto je Otřesná Ohavnost zpustošení.

Share This