Křesťané, kteří získali mezi lidmi určitou popularitu, se ocitají ve velkém nebezpečí. Neexistuje snad člověk, kterému by byla nepříjemná pochvala druhých a ocenění jeho práce.

Zde je ale jedno úskalí.

Např. jestliže se křesťan stane populárním pro svou uměleckou tvorbu, v určité fázi se ocitne před rozhodnutím, zpravidla tehdy, když se jeho fanoušky stanou i lidé, kteří Bohu nejsou plně vydaní nebo přímo následují nějaké bludné učení.

Pak musí takový řešit dilema, zda do své tvorby zahrne i něco z bludů, které vyznává část jeho fanoušků, (popř. bude tyto bludy mlčky tolerovat) nebo se postaví jasně a nekompromisně na Boží stranu a o svou oblíbenost přijde.
Satan ví velice dobře, jak je pro člověka opojná popularita a uznání lidí. Křesťan, který se vyžívá v děkovných a obdivných ohlasech jiných lidí, je snadnou kořistí a velmi lehce upadne do pýchy, která mu brání jasně vidět. Pak už je jen krůček k tomu, aby začal fanaticky a zuřivě hájit bludná učení svých fanoušků jen proto, aby ho náhodou nezavrhli a neodmítli. Stává se závislým na uznání lidí, místo na Bohu. Jestliže jsou třeba mezi fanoušky členové římskokatolické instituce, má dotyčný křesťan na výběr, zda jasně a otevřeně řekne, v čem se tato instituce odchyluje od Božího slova, nebo naopak bude hledat výmluvy a v rámci falešného učení o jednotě propagovat slepou toleranci k bludům (např.uctívání Marie, modlitby ke svatým…), jen aby náhodou o své katolické příznivce nepřišel, protože jejich pochvala a “plácání po rameni” jsou přece tak příjemné.

Ježíš říká, že Jeho skutečné následovníky bude svět odmítat a nenávidět. Matouš 24,9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Jestliže chceme opravdově následovat Boha, nemůžeme očekávat a požadovat lásku a uznání od světa. Kníže světa, Satan, nás totiž dříve nebo později začne strhávat na svou stranu a za popularitu bude požadovat protislužby. Písmo mluví jasně – ten, kdo chce milovat Boha, nemůže zároveň milovat svět a to, co svět nabízí, protože vládcem světa je Satan. 1.Janův 2,15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

Není nic zlého na tom, když někdo ocení naši práci. Jakmile ale kvůli popularitě začneme ustupovat ze svého vydání Bohu a hledat omluvy pro bezbožné jednání, ocitli jsme se v pasti Satana.

Zhlédnutí: 342