Doba současnosti snadno přehltí lidi pyšné na své zdánlivě neomezené schopnosti. Lidé pak vyhledávají nejrůznější formy pomoci, od návratu k primitivnímu způsobu života, drogám a alkoholu, až po pomoc u odborníků, kteří je uvedou do domělého a chtěného “vysokého výkonu”.

Byť samotná funkce osobního kouče, koučingu, (používají se i další atraktivní názvy převzaté z angličtiny, jako je SelfCare, EFT a podobně) nezavání ničím démonickým, velmi často se pod ní skrývá čisté rituální zavěcování démonickým bytostem.

Koučing takového typu prostě a jednoduše používá staré triky ďábelské magie, schované za novými “vědecky” a tudíž důvěryhodně znějícími jmény. Hovoří senapříklad o Napojení, Znovunapojení na neznámé energie. Tyto energie jsou podávány jako něco neosobního, co je tu proto, aby “to pomáhalo”. Jedná se ale samozřejmě jen o iniciaci a zasvěcení démonům.

Démoni sice svým služebníkům vyhrožují, ale v povaze lidského zrádného srdce je velmi často uložená touha sloužit silnému pánu za tělesné výhody a uspokojení. Zrada vůči vlastnímu lidu patří k přirozenostem lidského zrádného srdce.

Zhlédnutí: 698