Komentovaný článek dosvědčující, že setkání s údajnými mimozemskými bytostmi je už bráno jako nesporný fakt, přestože není možno doložit jakýkoli důkaz. Svět ale zpracovává mysl lidí tak, aby nepřemýšleli nad fakty a slepě přijali, že kosmičtí bratři “musí přijít”. Tím bude dokonáno Satanovo dílo klamu.

Komentovaný článek: /komentáře silně/ originál kurzívou

Narůstající oblíbenost fenoménu UFO a mimozemšťanů v současné době s sebou přináší i docela zajímavé rysy hodné povšimnutí. Neobyčejný zájem a fascinace tímto jistě velmi zajímavým tématem často hraničí až se zbožšťováním a s posedlostí vesmírnými bytostmi a věcmi okolo nich. Můžeme to pozorovat například na existenci řady náboženských skupin či hnutí, inspirovaných mimozemšťany a lidí, kteří propadli vášnivému uctívání všeho mimozemského.

Přesně jak si Satan přeje – on a jeho <démoni budou uctíváni a obdivováni jako údajní “návštěvníci z kosmu”, kteří jsou některými kulturami označovani jako dávní bohové. Fascinace jevem UFO a údajnými kosmickými bytostmi je “novinka” stará tisíce let.

Důkazy najdeme v mytologii a pověstech řady národů od Indie až po Mayské a Aztécké civilizace.

Mezi organizovanými skupinami jsou u nás nejznámější Raeliáni a Vesmírní lidé, založené prý přímo na pokyn “shora” mimozemšťany a otevřeně se hlásící k jejich odkazu, k jejich poselství a učení. Tedy organizace založené na základě pokynů přijatých channelingem od démona, vydávajícího se za “kosmickou bytost”. Nepochybuji o pravosti těchto společenství a autenticitě textů a sdělení, z kterých vycházejí a jejich napojení na vyšší inteligence. Jistě, démonské pokyny a jejich přijímání channelingem, automatickým psaním apod. jsou jevy zcela reálné. Šíření informací a osvětová činnost jistě není nic špatného. Šíření démonských bludů ovšem ano. Kde ale hraničí zdravý zájem o tyto nové neotřelé věci s uctíváním? “Nové neotřelé věci” zní asi jako “něco jiného než ty staré nudné texty, např.Bible…..”

Nedávno se objevila zpráva, že jednu vesničku ve francouzských horách zaplavili fanoušci UFO, kteří věří, že pod místní horou se nachází základna mimozemšťanů a doufají, že ti je v roce 2012 naloží do talířů a odletí s nimi pryč. Známý je případ amerického hnutí Heaven’s gate, jehož členové pod vedením dvou údajných mimozemšťanů v lidských tělech v roce 1997 spáchali hromadnou sebevraždu během přeletu komety Hale-Bopp. Jejich duše se měly v tomto okamžiku přesunout buď na kometu, nebo na kosmickou loď, která je měla odvézt do jiného světa.

Opět je docela možné, že ty dvě osoby byly skutečně mimozemské, jejich učení bylo autentické a ve zmíněný okamžik došlo k nějakému přenosu duší, je však otázka, jestli se členové té sekty dostali tam, kam chtěli. Docela možné je pouze to, že se několik lidí nechalo naivně a tragicky obalamutit, ať už ti, kdo je klamali, byli šílenci, nebo vědomě sloužili Satanu. Je zde vidět, jak silný vliv může být vyvíjen na lidi a kam může vést v extrémním případě.

Extrém teprve nastane, až miliony lidí budou následovat domnělé kosmické bratry, ve skutečnosti démonické služebníky Satana.

Nepochybuji, že se brzy setkáme s vesmířany. Jsou na to však lidé připraveni? Nemám nyní na mysli ty, kteří v ně nevěří a nezajímají se o ně, ale naopak – jak se zachovají ti, kteří již nyní z nich činí objekty bezmezného obdivu, vkládají v ně veškerou naději a považují je za bohy, případně své stvořitele a pány nad svým osudem? Nepropadnou lidé jakémusi UFO-náboženství, nebudou se jim klanět a modlit se k nim?

Jistěže propadnou, vždyť přesně o to Satanovi jde, chce být uctíván jako Bůh, vládnou, chce, aby se mu lidé klaněli. K tomu dojde v masovém měřítku, až přijde Satanův finální klam – příchod “vyspělé cizí civilizace”.

Rael jako vůdce vyvolený bohy-Elohim vyzývá ke sjednocení světa pod spravedlivou vládou nebeských stvořitelů. Až budou vybudovány přistávací plochy a vesmírné velvyslanectví, bohové přiletí a budou skrze jejich zástupce vést lidstvo k lepší budoucnosti a geneticky čistší populaci. To nezní tak špatně. Anebo můžeme očekávat přílet lodí Aštara Šerana, stát se členy jeho válečné flotily a bojovat na straně Galaktické Konfederace proti temným silám. Anebo se lidstvo skloní pod vládou osvíceného vůdce Maitreyi, který je již připraven se ukázat světu? Možností výběru bude, zdá se, dost.

A je velmi zajímavé, jak v jednom se tato prohlášení shodují – vždy jde o “vyspělou vesmírnou civilizaci”, která má lidem pomoci s přechodem na “vyšší úroveň existence”.

Vzhledem k tomu, že všechna velká náboženství očekávají příchod mesiáše či spasitele, bude zajímavé, jak se vyrovnají s veřejným objevením se mimozemských bytostí. Přenese se víra a uctívání na ně? Víme, že jsou to vyspělá a velice inteligentní stvoření, dlouhověká, s neobyčejnou pamětí, mající dokonalejší techniku a také psychické schopnosti, o kterých se nám může jen zdát. A jak toto prosím víme? Vždyť ani všemi uctívaná modla vědy nemá v ruce sebemenší důkaz ani o existenci, natož o inteligenci a technické vyspělosti údajných mimozemšťanů. Jak se k nim zachováme, až budou činit zázraky?

Přesně tak, jak říká Písmo. Satan bude klamat zázraky a znameními, a celý svět za ním půjde v obdivu. Jsou současné skupiny obdivovatelů UFO, mimozemská náboženská hnutí a sekty předzvěstí či předstupněm budoucích náboženství? Je potřeba, aby bylo lidstvo zachraňováno, odnášeno do kosmu, geneticky pozměňováno a vedeno někým z jiných planet? Kdyby to zapotřebí bylo, nepotřebovali bychom Boha a oběť Jeho Syna na kříži. Jsou lidé neschopni žít svým životem a postarat se sami o sebe a čelit důsledkům svých vlastních činů? Budou lidé opět hledat odpovědi, záchranu, autoritu, moc kdekoliv mimo sebe? To, jak dobře se lidé “umí” postarat o sebe a čelit důsledkům svých činů, ukazují celá tisíciletí našich dějin.

V nadcházejících letech by se mělo směřování vývoje lidské civilizace více vyjasnit. Podoba vztahu k vesmírným bytostem se jistě stane důležitou a možná určující. Doufejme tedy, že vše půjde dobrým směrem.

Vše půjde právě tím směrem, jak si Satan naplánoval, tedy k tomu, že celý svět za ním půjde v obdivu a podlehne finálnímu svodu v podobě “vyspělých kosmických bratrů”, kteří nás přijdou převibrovat, protože to přece tak moc potřebujeme. Ti, kdo budou tyto laskavé bytosti odhalovat jako démonské služebníky Satana, budou umlčováni, zesměšňováni a nakonec zřejmě i umlčeni.

Zhlédnutí: 456