Lidé chybně očekávají odpověď na otázku: “Kdo bude ten, co bude sledovat můj pohyb každou vteřinou?”

Konspirace slouží Satanovi v jeho plánu na oklamání celého světa. Konspirace slouží tím, že když si lidé všímají nějakého jevu, který se běžně děje a mohli by na něm poznávat Pravdu vedoucí k Bohu, Satan a jeho démoni rozšíří bezbožné a klamné vysvětlení tohoto jevu. Tím lidi svedou ze správné cesty uvažování. Lidé, kteří nemají v lásce Boha, s radostí přijímají jakoukoliv konspiraci, která všechny jevy vysvětluje bez použití Boha.

Známá konspirace s čipováním lidí a sledováním lidí neznámou ORGANIZACÍ

Lidé si všímají toho, že se pokrokem technických věd zvětšují možnosti lokalizace a kontaktů mezi lidmi. Lidé tak dostávají podobné schopnosti jako duchové, mohou vidět a komunikovat na dálku.

Už jsme dávno “očipováni a sledováni”

Už jsme dávno očipováni, ale většina lidí je oklamaná a nevidí to. Proto většina nadále pod vlivem klamavých KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ čeká, že se stane něco, co se nestane. To je princip klamu, donutit někoho, aby očekával něco, co se nestane.

Lidé dostali schopnost komunikovat a vnutit komunikaci dalším lidem o které mají zájem NADÁLKU. Díky lidské tělesnosti používají lidé tyto schopnosti pro naplňování potřeb a tužeb těla, což povede a již vede k rozpadu morálky, manželských a rodinných vztahů.Polovojenský režim života (lokalizace, šmírování, dokazování, vysvětlování) totiž do manželství ani do rodičovství ROZHODNĚ NEPATŘÍ, nedá se totiž důstojně vydržet. Nicméně, lidé si již tyto možnosti vytvořili a nemohou se jich vzdát kvůli své namyšlenosti a snaze převzít svůj osud do svých rukou.

Pro lidskou tělesnost nedůstojné podmínky polovojenského režimu partnerských vztahů a z něho vyvozené nepřirozené požadavky na uspořádání lidského života budou lidé řešit zvláštní “druhou morálkou” přetvářky a zcela NUTNÉHO VZÁJEMNÉHO lhaní mezi blízkými. Lidé jsou v pasti toho, co sami chtěli mít a tento proces je nezvratný. V Bibli je dobře popsán a jistě se tak stane, protože je to Boží slovo a jistě uspěje. Také i děti povstanou proti svým rodičům.

Satanův konspirační klam slaví úspěch. Lidé čekají na tajnou organizaci, která je bude sledovat pomocí čipů a uniká jim fakt, že už jsou strašlivě sledováni díky svým telefonům, internetu, sociálním sítím. Každý je a bude sledován svými blízkými (převážně tělesnými parntery) kvůli jejich pudům pomocí lokačních elektronických systémů.

Satanova šalba je dokonalá. Zatímco lidé čtou o Bildenbergovských skupinách, Iluminátech a jiných tajných spolcích, které mají údajně “tajně vládnout lidstvu” (žádný vládce nechce vládnout tajně), vůbec si nevšímají, že jsou již zcela v kleštích strašlivého sledování, které se bude postupem času jen prohlubovat. Sledují je totiž jejich partneři, kamarádi, anonymní nepřátelé na netu, a ti všichni vidí jejich statusy, polohu a například i to, co si právě prohlížejí na internetu.