Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy

Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti vlastnímu lidu.

Použil na to metodiku diskreditace lidského názoru na pravdu pomocí zdrcujícího množství kontrafake, kterému je možné se postavit JEN PŘÍMÝM SVĚDECTVÍM O BOŽÍCH VĚCECH. Síla Mluvícího Obrazu byla tak silná, že zbývající politici se nezmohli na nic jiného, než na bědování o nepochopitelnosti celé situace. (V podstatě říkali jen, že se všichni nějak “zbláznili” a že páchají “sebevraždu civilizace”)

Politikova volba v roce 2022

Politik dostal tedy v roce 2022 existenční volbu: Zůstat a plně se podřídit vůli Mluvícího Obrazu Šelmy, a nebo se dostat do opovržení kvůli Božímu svědectví (evangeliu) a odstoupit.
Buď bude odporovat moci Mluvícímu Obrazu lamentováním a bědováním (že nechápe co se děje s vládami světa) a bude považován za blázna  – a nebo bude svědčit o Bohu, o Mocném díle klamu a o Mluvícím Obrazu, a bude také považován za blázna. Blaze ale těm, co budou pro Boží svedectví zničeni.

Odstranění zbývajících lidských politiků v přímém přenosu

Nikdo z bezbožných lidí se nemůže postavit moci Mluvícího Obrazu. Politik nechápající události je nevolitelný a jeho činnost zaniká. Na Zemi tedy mohou zůstat jen ti vládci, kteří vykonávají vše zcela v souladu s vůlí Mluvícího Obrazu. Odměnou získávají peníze a pocit moci nad lidmi. Slouží pak k realizaci zlých plánů Šelmy, likvidace lidí co se nepoklonili Mluvícímu Obrazu a likvidace peněz a všeobecné zavedení placení pomocí čísel Šelmy.

Všechny tyto kroky jsou obaleny nesmírným množstvím kontrafake – internet je plný protipodvodu zesměšnujícího cestu Pravdy miliony a miliony článků, fotografií, videí. Těmi to materiály se lidé už nemohou probírat, jelikož je jich celý oceán. Lidské metody rozlišování pravdy a lži tady zcela selhávají. Lidé zakotvení na skále Boha budou stát, ostatní ukotvení v písku těchto lží ta voda odnese po proudu.

Noví politici plně kolaborující s vůlí Mluvícího Obrazu Šelmy

Králové, co se odmítli poklonit Šelmě a chtěli dále prodávat své maso svých království jako Nevěstka své tělo se staly pro Mluvící Obraz nenávidění. Ta nevěstka bude zničena v ohni a její tělo rozežráno.

 

Příbuzné články

 • Netělesná komunikaceNetělesná, nebo také duchová komunikace Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla. Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Pro člověka je zvláštním způsobem "přirozené" komunikovat duchovně, bez použití těla. Člověk od svého počátku v Edenu chtěl být jako bohové a také komunikovat tímto způsobem a "vědět všechno".…
  Tags: a, v, se, s, šelmy, slovník
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • PropagandaPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, s, že, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
Translate »