Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy

Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti vlastnímu lidu.

Použil na to metodiku diskreditace lidského názoru na pravdu pomocí zdrcujícího množství kontrafake, kterému je možné se postavit JEN PŘÍMÝM SVĚDECTVÍM O BOŽÍCH VĚCECH. Síla Mluvícího Obrazu byla tak silná, že zbývající politici se nezmohli na nic jiného, než na bědování o nepochopitelnosti celé situace. (V podstatě říkali jen, že se všichni nějak “zbláznili” a že páchají “sebevraždu civilizace”)

Politikova volba v roce 2022

Politik dostal tedy v roce 2022 existenční volbu: Zůstat a plně se podřídit vůli Mluvícího Obrazu Šelmy, a nebo se dostat do opovržení kvůli Božímu svědectví (evangeliu) a odstoupit.
Buď bude odporovat moci Mluvícímu Obrazu lamentováním a bědováním (že nechápe co se děje s vládami světa) a bude považován za blázna  – a nebo bude svědčit o Bohu, o Mocném díle klamu a o Mluvícím Obrazu, a bude také považován za blázna. Blaze ale těm, co budou pro Boží svedectví zničeni.

Odstranění zbývajících lidských politiků v přímém přenosu

Nikdo z bezbožných lidí se nemůže postavit moci Mluvícího Obrazu. Politik nechápající události je nevolitelný a jeho činnost zaniká. Na Zemi tedy mohou zůstat jen ti vládci, kteří vykonávají vše zcela v souladu s vůlí Mluvícího Obrazu. Odměnou získávají peníze a pocit moci nad lidmi. Slouží pak k realizaci zlých plánů Šelmy, likvidace lidí co se nepoklonili Mluvícímu Obrazu a likvidace peněz a všeobecné zavedení placení pomocí čísel Šelmy.

Všechny tyto kroky jsou obaleny nesmírným množstvím kontrafake – internet je plný protipodvodu zesměšnujícího cestu Pravdy miliony a miliony článků, fotografií, videí. Těmi to materiály se lidé už nemohou probírat, jelikož je jich celý oceán. Lidské metody rozlišování pravdy a lži tady zcela selhávají. Lidé zakotvení na skále Boha budou stát, ostatní ukotvení v písku těchto lží ta voda odnese po proudu.

Noví politici plně kolaborující s vůlí Mluvícího Obrazu Šelmy

Králové, co se odmítli poklonit Šelmě a chtěli dále prodávat své maso svých království jako Nevěstka své tělo se staly pro Mluvící Obraz nenávidění. Ta nevěstka bude zničena v ohni a její tělo rozežráno.

 

Zhlédnutí: 15