Typ a název lidské OrganizaceÚčel a úkolDémonická služba a typ nebezpečí
Církevní Organizace, prosazující “záchranu lidí” skrze rituály a kartičkyPřesvědčit lidi o různých klamech a lžích skrze učení, že evangelium = návod na záchranu před smrtí”https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/nova-proroctvi-a-sluzba/navody-na–evangelizaci–cirkevnich-organizaci-slouzi-opaku.html
Církev Scientologická a dianetikaNapomáhá démonům.Organizace lidské pýchyPodobně jako organizace vyučující magii, i zde je hodnoceno postupovým systémem vědění členů o učení organizace. Kdo je víc naučený, je na tom lépe. Zasvěcování osobnímu démonu (thétanovi) a budování závislosti na něm. http://www.scientologie.cz/
UFOlogické organizaceNapomáhá satanovi krýt jeho identitu.Šíření vzrušení z tajemna je primární cíl. Směřuje k vyučování kosmického Krista.Organizace, jejíž cílem je udržení fenoménu UFO ve stavu tápání tak, aby si o tom mohl myslet každý cokoliv. Záhady rozmnožuje. Odměnou pro členy skupin je vzrušení z tajemna. V současnosti již vyučují převážně magii podle satanova plánu.
Katolická Církev(největší Církevní Organizace)Esotericko-spirituální společenství.Přináší okultní a démonické kulty pod jménem “křesťanství”. Široká veřejnost ztotožnuje katolické nauky s křesťanstvím a s vírou v Boha!Využívá obrovského zájmu veřejnosti o okultní a démonské věci a díky tomu může disponovat mohutnými světskými zdroji. Vzhledem ke své světské moci a velikosti organizace převrací smýšlení veřejnosti o křesťanství směrem ke lžím a okultismu. Poměr katolickou církví šířených informací, pocházejících ze zjevení démonů, vzhledem k informacím pocházejícím z Bible, je 9:1. To odpovídá poměru běžným v satanistických zdrojích. Hlavním úkolem této esoterní organizace je šířit Bibli a evangelium do celého světa. (Což Satan činí nerad, ale musí to učinit, aby mohl sám sebe lží vyhlásit za boha a otce všech lidí) Katolická Církev to činí společně se šířením démonských doktrín.
SalesiániSekta vedená channelingem Dona Bosca.Sekta, jenž se mnoho nezabývá Bohem, natož Ježíšem. Má své vlastní svaté, hierarchií podobné budhismu. http://www.sdb.cz/
Interpeteři BIBLE, vykladači, upřesňovači, uvaděči na “pravou míru”Nové varianty BIBLE, BIBLE jednoho muže.BIBLE prošlá Satanovo cenzurou tak, aby obsahovala jemu napomáhající lži.Nejohavnější způsob servírování lži. Pod závojem Slávy je ovečkám servírována satanem schválená lež. Dá se snadno usvědčit porovnáním s originálem.Všechny interpretace jsou prosatanské, poznáme je podle těchto bodů:

  • Uvádí že Ježíš není Bůh
  • Přesvědčí, že spasení není skrze Ježíše, a nebo že není vůbec nutné
  • Přesvědčují, že Bůh má tělo a vypadá jako člověk.
  • Učí, že Bůh či bohové jsou mimozemšťani co nás přijdou spasit technologií a chytrostí, nebo či proto, že nás vypěstovali.
  • Dokazují, že Satan a démoni neexistují

Příkladem satanských interpeterů je:

http://www.biblebasicsonline.com/czech/

http://rael.org/

Apologetika “pravé víry”, používající rekurzivní lež.Nabízí křesťanům službu rozsuzování místo toho, aby sami museli přemýšlet a použít Bibli a Ducha Svatého. Napomáhá démonům udržet křesťanské sbory slepé k událostem příchodu Bezbožníka Ohavnosti.Skupiny vydávající se za nejvyšší rozsuzovací autoritu, které se podílejí na likvidaci proroků v církvích (hlavně v jejich vlastních rezervacích pro křesťany) a tak je zcela oslepují tak, aby si vůbec nevšimli stávajícího démonského útoku. Všemožně se snaží napadat proroky, povětšinou anonymně a zákeřně. Strhávají pozornost na jakékoliv jiné téma kromě proroctví které se snaží utajit, aby nikdo proroctví neslyšel a nerozsoudil.Používají většinou naprosté lenosti a apatie křesťanů, kteří se natolik přehltili satanskými naukami Světa, že ocení i tuto falešnou nabídnutou pomocnou ruku. Jelikož se od Apologetů takový křesťan dozví, že je “vše v pořádku a v klidu”, rád uvěří všemu. Slova o klidu tak rád slyší a jsou tak lechtavě příjemná.
Kluby skeptikůBez platných argumentů obhajují učení první Vědy. Tedy, že nic nadpřirozeného neexistuje.V první fázi satanovo klamu plnily kluby skeptiků důležitou roli, neboť se na ně mohli falešně spolehnout všichni ti, co chtěli popírat nadpřirozené a duchovní jevy. Dnes je satan již nepotřebuje, a proto se staly zbytečnými.
Bahai víraNew Age víra, připravená poklonit se příchodu Bezbožníka OhavnostiJiž hotová víra v Satana, která vyznává veškeré jeho ideály a učení teroru humanity. Dobře reprezentovaná Hovory s Bohem od chanellera Neala Walshe a jinými tlumočníky satanovo učení.
Rezervace pro křesťanyUdržují křesťany ve falešném klidu a pohodě proto, aby nemohli sloužit v Církvi, neměli proroky, neuměli vyučovat a sami mohli být ještě svedeni k bludům. Drží křesťany od sebe v různých Organizacích.Převážně z USA příchozí “instatní organizace” s hotovou strukturou, které připravili satanovo služebníci pro odchyt lidí, kteří hledají společenství křesťanů. Satan zde využívá pocitu lidí, který v lidech buduje skrze svůj obraz v televizích, že lidé sami nejsou schopni se v ničem obsloužit. Všichni tudíž žijí v tom, že musí “do něčeho hotového vstoupit”, tedy stačí jim nabídnout funkční organizaci s kuchyňkou a WC, a všichni tam chodí. Podrobnosti o tomto fenoménu jsou ZDE.
Adventistická CírkevZanesení finálního Satanova klamu o MIMOZEMŠŤANECH do Biblického učení. Andělské náboženství s mistrným satanským klamem.Příklad: http://www.bibleazdravi.net/pp.andele.html
Letniční CírkvePřinesení tělesného a emočního klamu. Pěstování nesprávných pohnutek pro chtění lidí do Nebe. Sjednocení odpuštění hříchů s jistotou cesty do Nebe.Chybný koncept víry, který upřednostňuje návštěvy Organizace, které jsou jakoby spásné. Vyzdvihává místo lásky k Bohu vítěznou mantru “Ježíš zvítězil” a zaměňuje jistotu života v Nebi s jistotou odpuštění hříchů skrze přijetí vodního křtu. Tento klam je zde proto, aby se lidé v těchto organizacích nezajímali o Boha a nechali se volně vláčet světem, v pocitu domělého jistého vítězství. Ovšem, stejně jako družičky v Ježíšovo podobenství, spoléhají na to že jsou družičkami a že půjdou na hostinu, nicméně se nestarají o to, kolik oleje si musí vzít při čekání na ženicha.
Církve založené na tradicích nějakých “velkých učitelů”Lákat lidi do Organizace pomocí krásné tradice nějakého velkého učitele, pomocí pýchy na hrdinstvý nějakých lidských společenstvíJenže jiný učitel než Ježíš, Duch Svatý a Bůh není. Každý lidský učitel s sebou přinesl různé nesmysly, které k nesmyslu vedly. Například je zcela hloupé vytvořit církev spjatou s husitstvím. Husitství sice za něco bojovalo, ve svém výsledku se ale ničeho nedosáhlo, kromě strašlivého krveprolití. Navíc bylo toto učení zjevně spojeno s různými nebetyčnými hloupostmi.

Interpretování Bible svědčí o záměru srdce

Je nutné konstatovat, že od BIBLE odvozená falešná učení NEVZNIKAJÍ kvůli tomu, ze by BIBLE byla tak mnohoznačná a nabízela mnoho výkladů. To samozřejmě nenabízí a ten, kdo to tvrdí je prostý lhář snažící se obelhat ty, kteří Bibli neznají. Chce prostě jen vnutit myšlenku a spoléhá na to, že mu bible neznalí posluchači uvěří. To, co interpreter v Bibli usilovně hledá a co z ní vyinterpretuje, to svědčí o záměru jeho srdce a svědčí to proti němu.

Vyjímku tvoří doba konce, kdy Zjevení a proroctví musí být napsána tak, aby nepůsobila časový paradox. Tam se často rozdílné interpretace vyskytují a ty, co podporují Satana v jeho díle klamu se velice šíří. Obzvláště rozšířený blud je pak o tisícileté říši v budoucnosti, někdy dokonce až po vytržení lidí před soužením. Přesný význam Zjevení Bůh dá až těm, kdo je opravdu mají poznat.

Od BIBLE odvozená rozdílná učení vznikají tehdy, pokud si lide VYMYSLÍ něco dalšího a pak to dále šíří. Velké Organizace vznikají právě okolo chybných a lživých nauk.

Translate »