Když někdo tvrdí, že všechna učení vedou k Bohu, lstivě zapomíná uvádět, že myslí všechny cesty KROMĚ Bible. Bible totiž svědčí o OPAKU tohoto tvrzení.

Bůh Stvořitel NAOPAK určil JEDINOU cestu k pravdě a do Boží blízkosti. Jediného Spasitele Ježíše Krista pro všechny. Kdyby autor tvrzení “všechny cesty vedou k Bohu” přiznal, že myslel všechna učení KROMĚ BIBLE, zmařilo by to účinek celé lži. Lhář potřebuje vzbudit dojem, že hovoří právě o Bohu Bible. Musel by jinak přiznat, že mluví o tom bohu, který je v Bibli odkryt jako bůh tohoto Světa a má jméno SATAN, Boží Odpůrce.

Bůh Stvořitel se v Bibli představuje jasně, dostatečně a jednoznačně

Bible se mnoha lidem kvůli vyloučení různých cest k Bohu  NELÍBÍ, ale zároveň jejich oblíbeného boha klamu identifikuje jasně jako Satana.

Kdo ze svého učení BIBLI vynechá, tomu může platit tvrzení, že: “všechny cesty vedou k jednomu bohu”. Zároveň s tím platí, že ten, kdo vyznává, že všechna učení (vyjma Bible) směřují k jednomu bohu, tímto vyznává, že jeho bůh je mistr svodu, klamu a manipulace.

Oblíbeným tvrzením lidí, kteří hledají Boha v různých naukách démonů, je, že: “VŠECHNY cesty (samozřejmě kromě Bible) vedou k jedinému bohu a jsou projevem jednoho boha”. Tímto zároveň potvrzují, že ten, kterého nacházejí, je mistr v líčení nejrůznějších pastí myšlenkových konstrukcí, které vedou do jednoho společného místa.

Skutečný Bůh Stvořitel není ten, co vytváří pasti učení, které by vedly zákeřně jen k uctívání jeho samotného! Bůh Stvořitel, zjevující se nám v Bibli, rozhodně není ten, který by potřeboval lidi k sobě přitahovat lží, klamem a všemožnými podvody.

Bůh Stvořitel NAOPAK určil JEDINOU cestu k pravdě a do Boží blízkosti. Jediného Spasitele Ježíše Krista pro všechny. Aby každý, kdo v Něj věří měl život věčný.

Proč by takový bůh, jakého představují například ezoterici neřekl kdo je a co chce? Proč by vytvářel nejrůznější kompletní nauky, kde pokaždé vypadá jinak a chce něco jiného. Proč mu nevyhovuje Bible, se kterou se chce shodovat ve všem, kromě spasitelského díla Ježíše Krista a popisu existence a záměrů Satana a jeho démonů?

Seznam věcí které oklamaní lidé požadují od falešného boha

Naivně očekávají cosi podobného, co znají z Bible. Spravedlnost, dobro pro lidi, spasení, požehnání, trvalou lásku a nebo hlavně, ŽIVOT VĚČNÝ. Alternativní bůh však nikde nic podobného nedeklaruje, jen se odvolává na toho, koho NAPODOBUJE. Kdyby toto deklaroval, už by jen opakoval slova skutečného Boha Otce, a to se mu hnusí. Proto alternativní bůh (pro pořádek dodejme, že Biblí usvědčený jako Satan) nabízí všechny možné nauky, do kterých přidává sladké lechtavé pochlebování lidem, ponižování lidí, rozněcování nepokojů a zvířecích pudů a v neposlední řadě, tomu se často nemůže ubránit, pomlouvání a urážení Boha Otce. Mnozí oklamaní následovníci alternativního boha si často ani nevšimnou, že jejich bůh mluví o Bohu Otci urážlivě a hanlivě a nutí je, aby spolu s ním Bohu nadávali. Nevidí, že je nesmysl, aby bůh hovořil sám o sobě jako o někom dalším.

Zhlédnutí: 204