Co má přijít, jak přijde Otřesná Ohavnost

Musíme si uvědomit, že se čím dál více blíží tyto události, které musí přijít:

  • Stane se, že se Boží Odpůrce prohlásí za boha všech lidí a většina lidí uvěří, že je jejich otcem a že patří k němu.
  • Z toho je jasné, že čím dál tím víc bude mezi lidmi vyznávajících Krista těch, kteří milují NEPRAVOST, milují falešného (tedy nepravého) Krista.
  • Stane se, že skuteční a praví milovníci Božího Odpůrce budou sami sebe neochvějně nazývat “milovníky pravého Boha”. Ti co budou sami sebe prohlašovat za pravý Boží lid budou ve skutečnosti přesně lid Božího Odpůrce.

Pokud se vám toto zdá jako neuvěřitelně strašná věc, vězte, že toto se nazývá Otřesná Ohavnost.

Otřesná Ohavnost bude stát přesně tam, kde by stát neměla. Přímo uprostřed chrámu. Z Písma víme, že již nejsou zapotřebí fyzické chrámy, budovy a kostely, protože chrámem Ducha Svatého jsou lidé, tvořící Povolané.

Nakonec lidé a jejich zrádná srdce vedená Duchem Bezbožnosti a láskou k Nepravosti, zradí sami sebe a připraví na sebe dokonalou past.

Všichni, kdo máte uši k slyšení, vězte, že přijde těžká doba a je nutné odejít ze společenství, které se zamilovali do Nepravosti a už se tam nevracet ani pro plášť. Pokud odtamtud chcete někoho zachránit, pokud se to podaří tak to bude záchrana jako z hořících plamenů.

Toto je Soud nad tímto světem. Dokonale Spravedlivý.

Kdo není Božím Dítětem a nemá Ducha Svatého, ten nic nepozná, a vše pro něj poklidně plyne dál ve spokojené iluzi vlastní pravdy.