Lživé a manipulativní otázky moderní Vědy

Běžné otázky z patetických televizních naučných pořadů zní: “Kdo jsme? Proč tu jsme? Jsme sami?”

Tyto otázky jsou pokrytecky nepřesné, neboť lidé na všechny otázky odpovědi znali. Jsme součástí Božího Stvoření a zrcadlíme obraz Boha. Jsme tu proto, abychom svobodně přijali a nebo odmítli Boha a jeho Spravedlnost. A sami nejsme, Bůh stvořil kromě nás i obrovské zástupy andělů, takzvané nebeské zástupy.

Zákaz správných odpovědí na tyto otázky

Když se lidé rozhodli začít vyučovat Bezbožnou Evoluci, vytvořili také nové Vědy a nové falešné a manipulativní OTÁZKY. Na tyto otázky si předem vybrali odpovědi, a to přesně takové, aby měl Boží Odpůrce možnost se postavit za všechno, čemu se říká Bůh. Také se předem v definici Věd jako takových zakázaly správné odpovědi na tyto otázky, které jsou uvedeny v záhlaví článku.

Vnucené falešné odpovědi

Aby se Satan mohl prohlásit za boha všech lidí, musí lidem vnuknout myšlenku, že jsou jeho děti. To se dá snadno udělat pomocí příběhu, že bytosti z Vesmíru jsou Mimozemšťané. Poté Satan použije fakt, že lidé si jeho působení z minulosti pamatují a znají ho ze své historie a tak snadno lidi přesvědčí, že lidi založil on pomocí různých “technologií”.

Vratká past na lidstvo

Zajímavé je, že se nebude probírat, jak vlastně vznikl Satan. Obecně se bude předpokládat, že se nějak vyvinul sám evolucí, ale tím že se vyvinul dříve, tak je prostě chytřejší.

Lidé sami sebe uvádí do situace, kdy je toto oklamání velmi snadné. Tím, že lidé ani nechtějí věřit tomu, že Satan je Satan a že mimozemšťané jsou jen staří známí démoni, nemají žádnou možnost se klamu démonů bránit.

Zhlédnutí: 1986