V některých Církevních Organizacích jsou Odkrytelzi popisovány jako “kárací služba” nebo jako někdo, kdo soudí “svaté”. V těchto organizacích je vyučováno, že “kárací služba” sama sebe považuje za přehnaně důležitou a že soudit “svaté” je špatné. Že je to “jiná služebnost” jen jedna z mnoha služeb, a proto není nutné se na ní zvláště soustředit, nebo to raději ani nečíst. Jelikož Církevní Organizace fungují jako fankluby lidí, ba i víc – naprostá většina poslouchá všechny doporučené rady Vedoucího, přijmou “ovečky” všechny takové doporučování bez rozsuzování a rozebírání. Členové Organizací budou mít strach k tomu zaujmout vlastní názor.

Je zapotřebí věřit Bohu, Písmu, které potvrzuje Duch Svatý, ne nejrůznějším dodatečným knihám nebo naukám, i když máme tisíc argumentů pro to, že jsou správné či vhodnější. (Viz křesťanská fikce)

Nedbejme na to, co nás vyučují Církevní Organizace a využijme toho, že Boží Slovo jsou skutečná slova Ježíše Krista přeložena i do našeho jazyka a máme je doma. Nestudujme dodatečná učení, vymyšlené spasitele, zakladatele Církevních Organizací, ani andělská zjevení!

Hlavní, co po nás Bůh chce, je abychom milovali Pravdu.

Zapomínáme na to, k čemu vše směřuje

Je nutné si neustále uvědomovat, že kázání evangelia a směřování církví vede zároveň ke konci světa a i k dobrovolnému Odstoupení od Boha. Satana, který přijde a bude se za pravého Boha vydávat, budou doprovázet mocné divy a zázraky, většinou lidí přijímané jako by byly od Boha. Všechna tato varování jsou z toho stejného Písma, které lidé denně čtou ve svých Církevních Organizacích. Přesto zapomínáme, že Ježíš přišel dát novou smlouvou SVÝM věrným.

Též dal instrukce, jak mají Svět připravit na jeho DRUHÝ PŘÍCHOD, kázáním evangelia po celé Zemi – to je úkolem a posláním Kristovo kněží při kralování s Kristem na Zemi. Křtem a přijetím Mesiáše se člověk stává kněžím Krista, a v jeho NYNĚJŠÍM tisíciletém království pracuje pro zasévání semene víry a Spasení, tak aby mohlo být sklizeno. Díky daru milosti Spasení je před Bohem spravedlivý kněží. Nikdy ale nezapomínejme, že Bůh je věrný a spravedlivý, ale nikdo o svém vyvolení nemůže být přesvědčen. Neboť Knihu Života vidí jen Bůh. Na konci tohoto nynějšího pozemského království musí být Satan ještě na chvíli propuštěn.

Proto vyjděte, neberte ohled na Církevní Organizace, které patří lidem, a ohlašujte Dobrou (ve smyslu “pravdivou, skutečnou”) zprávu – Boží evangelium – Nebeské Království na Zemi jako apoštolové.

Odpor proti Duchu pravdy

Ten kdo má právo napomínat a usvědčovat  je Duch Svatý. Kdo slyší Jeho “kárání” a nezamyslí se nad tím a nepřijme to jako poučení, hřeší. Kdo uzná správnost nápravné nauky a nepřijmá jí, hřeší. Je velice nebezpečné postavit se do odporu proti Duchu Svatému. Nikde v Církevních organizacích se samozřejmě nerozebírá, co přesně Odkrytelzi.cz vyučují, jejich obsah je jen považován za nevhodný až pomatený. To všechno je nutné proto, aby lidé byli odvedeni, aby se nenaučili ROZSUZOVÁNÍ a pokání z bludů, které třeba někde přijímají. Vůdci totiž potřebují své Církevní Organizace.

Odkud se vzala Kárací Služba Církve

Kárací služba je jen hanlivý název, daný schválně. Nikdy taková služebnost neexistovala a ani neexistuje, ale zní to tak hanlivě, že se od toho každý podvědomě odvrátí.