Je vhodné, aby bylo jasně napsáno konkrétně, k čemu OdkrytePravdy.cz NEPATŘÍ

Počtem čtení tohoto článku je jasné, že tato otázka eminentně zajímá mnoho lidí.

Odkrytepravdy.cz slouží tomu, kdo na ně upozorňuje a jsou proti tomu, kdo je zatajuje. Takový je princip soudu nad tímto světem. Mnozí přidají v záplavě odkazů adresu OdkrytePravdy.cz na svůj konspirační web, protože dostatečně neprohlédnou, co je obsahem těchto stránek.

Lháři milují slovo “pravda”, proto automaticky považují OdkrytePravdy.cz za web plný lží.

Lháři nenávidí slovo “lež” a tak obsahově STEJNÉ OdkryteLzi.cz mezi oblíbené rovnou NEPŘIDÁVAJÍ. Když lháři zjistí, že je OdkrytePravdy.cz a Svatý Duch usvědčují jejich nepravost, rychle odkaz na OdkrytePravdy.cz odstraňují. Proto na tyto stránky nikdo z lhářů neodkazuje.

Na Odkrytepravdy.cz a Odkrytelzi.cz nemůže odkazovat nikdo, kdo potřebuje klamat

OdkrytePravdy.cz nepatří žádné lidské organizaci, zde ve vyznání víry je uvedeno proč. Stránky klamů a šalby budou čím dál tím více obsahem “napodobovat” OdkrytePravdy.cz, protože je to logicky NUTNÉ pro zakrývání Pravdy klamavou maskou. Takové padělky musí totiž strhnout pozornost lidí směrem k satanovo klamu na poslední chvíli. Stránky takto “podobné jako Odkrytepravdy.cz a Odkrytelzi.cz” budou ale sloužit své kmenové Církevní Organizaci a šířit její specifický klam tak, aby se do něj zamilovali milovníci nepravostí.

OdkrytePravdy.cz, Vysvobozeni.cz, OdkryteLzi.cz tedy jmenovitě NEpatří například k tomuto:

Jméno projektu S čím nesouhlasíme Patří  organizaci Příklad
Všechny weby, které se pojmenovávají slovem Pravda… například http://pravdu.cz/ Slovem “Pravda” se označuje Pravda, ale lež si také nemůže dát jiné jméno než “oravda”. konspirace všeho druhu
www.ZnameniCasu.cz Učení Ellen Whiteové jako jediné pravé, chybné interpretace posledních událostí, skrytá tolerance “mimozemšťanů” Církev Adventistů http://www.znamenicasu.cz/prorokove-bible-a-dneska/
www.posledniudalosti.cz https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/nezavisly-vyzkum/nauky-ellen-g.-whiteove-jsou-mohutnym-tlakem-pumpovany-do-krestanstva.html Církev Adventistů http://www.posledniudalosti.cz/?page=literatura
www.dobakonce.cz https://www.odkrytepravdy.cz/clanky/nezavisly-vyzkum/nauky-ellen-g.-whiteove-jsou-mohutnym-tlakem-pumpovany-do-krestanstva.html Církev Adventistů odkazy jen na ostatní adventistické projekty
http://www.kzamysleni.estranky.cz/clanky/odkryte-pravdy–pro-ty–kterym-lzi-nestaci–/ Zde je náš slogan spojován s konspiračními teoriemi a jinými učeními sloužících klamu. Blog
http://hptruth.info/ Směs všech možných článků, z odkazů již Odkrytepravdy.cz pečlivě odstranil
konspirační weby obecně
weby šířící evangelium typu: “bojíš se smrti, máme návod jak se ulít v Nebi” evangelium záchrany života
weby šířící evangelium prosperity Základem Boží spravedlnosti je právo na stejný život pro ty co si Boha vyberou i pro ty, co ho odmítají. Evangelia založená na instantním požehnání jsou klam.

Zhlédnutí: 16