Církev Spravedlivých je tvořena lidmi následujícími Boha

Každý kristovec pokládá za potřebné být součástí křesťanského společenství. Po svém obrácení zjišťuje potřebu setkávat se s ostatními křesťany a to je naprosto v pořádku.

Bůh své služebníky skrze dary svého Ducha vyzbrojí a připraví, aby mohli konat Jeho vůli a aby mohli fungovat jako zdravá Církev vybavená vším potřebným, jak o tom hovoří Písmo. Bible popisuje Církev jako živý organismus, ve kterém každá část vykonává správně svou funkci a celé tělo prospívá. Hlavou tohoto těla je Ježíš Kristus.

Ti, kdo jsou součástí Církve, jsou tedy přímo zodpovědní Bohu z toho, jak žijí a jednají.

Efezským 5,23-24 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.  Koloským 1,18 on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.

příbuzný článek:

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/druhy-prichod-jezise-krista-na-zemi/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/jezis-kristus-je-kompetentni-k-vedeni-sve-cirkve/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/proc-prisel-jezis-kristus/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/jezis-kristus-ten-pravy/

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/cirkev-telo-kristovo-obecna-cirkev/

Zhlédnutí: 165