Jakob Lorber (1800–1864)

Smyšlenky a křesťanská fikce, přinášející lidem, kteří nechtějí milovat pravdu, lákavé texty zcela podle jejich přání. Stejně jako v případě Neala Walshe, i zde byl autor “zničeho nic” povolán “vnitřním hlasem”, aby se chopil tužky, a bylo mu diktováno vše co napsal. Jedná se tedy o chanelling, v tomto případě laděný na vlnu křesťanských představ spojených s příběhy Vědeckých fikcí a konspiračních teorií.

Takto vzniklé Satanovo “křesťanské knihy” jsou často citovány tak, aby napomohly Satanu v jeho díle klamu. Lorberovy spisy tak obsahují naprosto vše, po čem může lačné ucho člověka toužit. Dozvíme se o mimozemských světech, ztracených planetách a dalších věcech, které ladí se Satanovo plánem velkého svodu. Zajímavé je, jak Satan v předstihu vypouští informace, které posléze pomocí Vědy přetváří v “umělé důkazy”.

Jako každou démonickou literaturu, najdete i celé dílo Lorberovo v krámech s esoterickými věcmi a jinými naukami démonů.

Nadlidská inteligence Satanova, se kterou se člověk nemůže měřit

Lidé zase jakoby zapomínají na to, že stojí proti inteligenci padlého cheruba, jenž ví o světě mnohem více, než kterýkoliv člověk a mnohem více, než kam kdy dospělo lidské poznání. Pokud někdo bude chtít inteligencí zkoumat, zda-li je Lorberovo chanelling vnitřně konzistentní, pochodí úplně stejně, jako by začal hrát šachovou partii se světovým velmistrem v šachu.

Rekurzivní lež je používána velice často. Lhář jako varuje sám před sebou další lží

V Lorberovo chanellingu je velice často používána rekurzivní lež. Tedy lhář, v tomto případě Satan, varuje před Satanem a jeho svodem. Jeho lhaní je velice příjemné na poslech, protože čtenář, který si NEUVĚDOMUJE, že k nemu hovoří Satan, je v KLIDU. To co slyší, mu připadá jako “varování před Satanem” a tudíž se čtenář cítí V BEZPEČÍ.

Toto je princip rekurzivní lži. Lhář se vydává za přítele a varuje sám před sebou falešným varováním. Čtenář v touze přijmout varování tedy bezmezně přijímá lež, která je mu podsunuta.

Pokud se vám toto zdá jako nefér a odporné jednání, máte pravdu. Satan nemůže nic než lhát a proto je jeho jednání skutečně zlé a po všech stránkách otřesně ohavné.

Lorberovo chanelling je úplná “alternativní pravda”

Lorberova díla obsahují nadlidsky propracovanou, úplnou alternativu k pravdě. V tomto směru jsou velice podobná jako Tajemství Amenti, URANTIA Book a podbné alternativní skoroBible. Toto dílo je tedy určeno pro všechny, co nemilují pravdu, ale dají přednost lži a hanebnosti.

Vše je jako přijato od Otce Ježíše, dozvíme se zde o reinkarnaci, spiritismu a všech ostatních okultních věcech. Vše je ale pečlivě připravená lež ladící s jinými chanellingy a “andělskými evangelii”, jako je například Ellen Whiteová nebo Mormoni.

Životopis Jakoba Lorbera

Sám životopis Jakob Lorber vůbec nezatajuje, že se Lorber je jen Médium, skrze které jsou diktovány rozsáhlé spisy. Viz citace:

“Podle jeho výpovědi mohl však vnitřně slyšené snáze sdělit, když je mohl jinému ústně oznámit. A ve skutečnosti diktoval některým ze svých přátel jednotlivé články, ano – celá díla o mnoha stech stránkách. Při tom seděl vedle píšícího s klidným pohledem před sebe a nikdy v průběhu řeči nekoktal ani neměnil větné spojení nebo i jen jednotlivý výraz. A byl-li jeho diktát náhodou na kratší či delší dobu, dokonce i dny a týdny přerušen, tu mohl v dosud psaném správně v souvislosti pokračovat, přečetl-li si poslední slova nebo řádky”

Tedy Lorber se na textech nepodílel, neboť démon je měl již dávno připravené a hledal jen vhodné médium na chanelling. Víme, že Bůh Stvořitel takto manipulativně s lidmi nejedná, neboť je to zcela v rozporu s jeho podstatou. Invazivní diktování nauk by bylo velice nekompromisní ukončení svobody.

https://www.odkrytepravdy.cz/krestanska-fikce-a-nebezpeci-v-ni-ukryte.html

Tajuplná zkratka VEJ, která vypadá jako citace z Bible

Je zkratka démonského channelingu s názvem Velké Evangelium Janovo.

[2. Janova 1:9]
[CzeB21]Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.
[CzeKMS]Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna.
[CzeBKR]Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má.
[CzeCEP]Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.
[Vulgate]omnis qui praecedit et non manet in doctrina Christi Deum non habet qui permanet in doctrina hic et Filium et Patrem habet
[Wycliffe]
[Geneva1599]Whosoeuer transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that continueth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Sonne.

Dosud vyšlo:
 Domácnost Boží – Trigon 2000 (Boží říše 1. díl)
 pradějiny lidstva od stvoření Adama a Evy, jeho vývoj až do potopy …
Velké evangelium Janovo – Trigon 1995-98
 Ježíšova nauka, tak jak ji učil během tří učitelských let …
Dětství a mládí Ježíšovo (Detstvo a mladosť Ježišova) – Trigon 1994
 od doby kdy si vzal Josef k sobě Marii až do Ježíšových dvanácti let …
Tři dny v chrámě (Tri dni v chráme) – Trigon 1993
 rozhovor dvanáctiletého Ježíše se zákoníky v jeruzalémském chrámě …
Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy z Edessy – Trigon 1996
 korespondence mezi Ježíšem a králem Abgarem
List apoštola Pavla Laodicejským
 ztracený apoštolský list
Výklad biblických textů – Trigon 1997
 duchovní výklad biblických textů
Vysvětlení textů Bible
 popis osob Lazara, Piláta, o poloze míst v Palestině atd.
Sedm slov Ježíše Krista na kříži – Antonie Grossheimová
 výklad oněch slov
Dekalog – A. Hedwig
 10 svatých přikázání Božích
přírodní evangelia
Evangelium hor
 o určení a účelu hor
Země přirozená a duchovní – Trigon 1999
 duchovní pohled na naši Zemi
Přirozené Slunce
 pohled do našeho Slunce
Měsíc
 o našem souputníkovi
Saturn
 popis planety a života na ní
Moucha
 o určení mouchy, jejích elektrických vlastnostech atd.
Léčivá síla slunečního světla
 popis výroby heliopatických léků, jejich účinky a užívání, dieta
spisy o záhrobí
Duchovní Slunce
 pohled na Slunce a jeho uspořádání v duchovním světě
Duchovní scény (Duchovné scény)
 deset přechodů různých lidí z tohoto světa do světa duchovního
Biskup Martin
 osud jedné duše na onom světě a její vývoj
Robert Blum
 osud německého politika (1807-1848) po jeho smrti v záhrobí
ostatní
Dary nebes
 duchovní deník J. Lorbera
Cesta k znovuzrození (Cesta ku znovuzrodeniu)
 aneb duchovnímu vzkříšení, pokyny k znovuzrození
Anděl
Pravda o spiritismu
 jeho světlé a stinné stránky atd.
Dvanáct hodin
Životopis Jakoba Lorbera – Karl G. Leitner
Vzor slupkového globu
 obrázek
výbory z díla
Klasobraní
Kříž a koruna – Trigon 1997
Nové a staré světlo
Ježíšova slova k rozjímání – Trigon 1992
Chraňte se před zlými duchy
Předpovědi a odhalení světového dění
Přítomnost Krista – Annie v. Ledebur
 porovnání Nového zjevení s Novým zákonem
Kristův návrat – Trigon 1995
Živé Slovo
Prorok Jakub Lorber oznamuje... – Kurt Eggenstein (1904–2007), Onyx 2006
 porovnání s vědeckými fakty
Novosalémský kalendář
 citát na každý den
výbory dr. Waltra Lutze (1879–1965)
Duchovní anatomie člověka
O vnitřním slovu
Duchovni pratvorba
Říše Věčného
O vnitřním bytí přírodního řádu
Pád Lucifera
Vesmír v duchovním pohledu
Světlo a tón
Nové zjevení
Bohumír Mayerhofer (1807–1877)
Kázání Páně
 kázání na každou neděli v roce
Tajemství stvoření
 evangelium přírody
Tajemství života
Moc modlitby aneb jak se máme modlit?
O práci
Velký advent
 vysvětlení Janova zjevení
Vánoce
 úvahy o vánocích
Znamení doby
Jana Ladnerová (1824–1886)
Otcovy dopisy
Slova života
Leopold Engel (1858–1931)
 Velké evangelium Janovo
 dokončení 10. dílu
Mallona
 osud zaniklé planety naší sluneční soustavy
Na onom světě
 duchovní sdělení ze záhrobí
Údolí šťastných
 vyprávění cestovatele
Rulmann Merswin (1307–1382)
 Devět skal (Deväť skál)
 devět stupňů duchovní obnovy
Ida Klingová
 Otec a díťě
Johanna Szatmáriová
Listy Otce (Listy Otca) – 4 díly
 Zjevení Svatého Ducha. O nesmrtelnosti a věčném pohybu.

Zhlédnutí: 3134