Často dnes lidé hledají na internetu návody, jak se zbavit strašení v bytě

Po té, co člověk otevře Okno do duchovního světa, například iniciací, sebezasvěcením, hypnózou, spiritizmem, mohou na něho duchové démonů uplatňovat svůj vliv.

Jak poznat ducha v domě

V první řadě je nutné říci, že duchové démonů mohou působit pouze když si to lidé přejí, nebo když jsou lidé přesvědčeni, že duchové mají nad nimi moc. Propůjčení moci pouze v mysli lidé ale nedělají jen u neviditelných démonů. Lidé se podobně staví například i k úřadům státní moci či k jiným věcem. Lidé si třeba myslí, že něco nejde změnit a pořád se podle toho řídí a nechají se tím ovladát. Přitom veškerá moc oné entity pochází z toho, že ovládaní neznají či nechtějí znát Pravdu.

Duch, kterému lidé zasvětili určité místo se nazývá teritoriální démon.

Jak silná je moc duchů

Ve většině případů ovládání démony a poltergaisty zůčastnění lidé skálopevně věří že duchové mají obrovskou a nezastavitelnou moc. Často také věří, že pomůže jen exorcista. Nezajímá je, že exorcista pouze vkládá nového démona Panny Marie, a tím se situace nadále zhoršuje. A tím se dostáváme k podstatě problému: Oběti strašení v žádném případě nechtějí znát Pravdu o hierarchii duchovního světa a o tom, že Bůh nám dovolil vyhánět duchy démonů jménem Ježíše Krista, ovšem toho pravého, nikoliv nějaké jeho kosmické napodobeniny.

 

Zhlédnutí: 506