Velmi snadno. I když se schovává za důvěrně známá jména jako je Ježíš, Bůh a podobně, ve skutečnosti přináší úplně jiná učení, než Bible a Písmo.

 

Poznáme jej podle toho, že mluví, jako by jen opakoval ty staré známé věci, ve skutečnosti ale říká jiné věci a vůbec čtenáře na tento rozpor neupozorní.

Takový lhář neřekne, že to co říká je něco jiného. Počítá s tím, že mu uvěříte, ale toto jej jasně usvědčuje ze lži. Správně by měl rovnou říci, že je všechno jinak, že si myslí, že Ježíš ani Bůh neexistují, že je to jen pohádka, a že přináší něco nového. To by ale nebylo účinné a proto raději volí účinnější metodu vydávání se za jiného.

Klamání lidí se provádí tímto postupem: říká, že je to “on”, ten důvěrně známý, co říká pořád stejné věci poté říká něco úplně jiného, než říkal ten, za koho se vydává vůbec posluchače neupozorní na to, že nastala nějaká změna Výsledek je tedy ten, že neinformovaného posluchače takto vždy argumentačně oklame. Každým dnem vytváří satanovo přisluhovači, hnaní pýchou na své vědění, mnoho a mnoho klamných textů.

Maskují se za Ježíše, ale hlásí Satanovo plán a ideály. Připravují další lidi na Satanovo příchod.

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

příbuzný článek: https://odkrytepravdy.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/proroci-nejsou-vestci-predpovidajici-budoucnost/