Bůh s každým člověkem jedná velmi individuálně, protože ví, že každý z nás je jiný a ví co je pro něj nejlepší. Zkouší a upevňuje se tak také naše víra. Bůh s námi chce komunikovat, chce abychom Ho poznávali jako Boha Otce, syna Ježíše KristaDucha Svatého. Učí nás také skrze čtení Bible (která je Jeho slovem). Modlete se (mluvte s ním). Jeho slova můžete uslyšet v mysli. Opět je to velice individuální a obtížně popsatelné, ale znatelné. Bůh se vám chce dát poznat, Bible říká: Kdo z lidských otců dá svému dítěti hada, když po něm chce rybu. Přesně tak váš Nebeský Otec vám dá rybu, kterou žádáte.

Zhlédnutí: 3273