Jak se z křesťana vědce stal Kreacionista, slučitel dvou protichůdných nauk

 • Vědecky smýšlející křesťan přemýšlel, jak sloučit poznání světské Vědy s Biblí. Vybral si věci, co se mu na obou učeních líbily a vymyslel NAUKU. Tu nazval Kreacionismem. Líbila se mu totiž myšlenka, že svět tvořila velká mocná nadpřirozená bytost.
 • Vědecky smýšlející křesťan se tedy vydal do světa vyučovat, že svět je výsledkem inteligentního návrhu nadpřirozeného Tvůrce. Lidé mu začali říkat Kreacionista.
 • Kreacionista hlásá místo náhodné evoluce zásah inteligentního Tvůrce
 • Kreacionista byl opojen krásou Vědeckého Poznání a velmi se mu líbilo, jak nadpřirozené působení inteligentního Tvůrce dobře doplňuje tápající poznání Vědy.
 • Kreacionista proto všude hlásal, že Svět nevznikl náhodně, že evoluce není náhodná, ale že za vším stojí mocný, vševědoucí Tvůrce.
 • Kreacionista zakládá nové Vědní obory, které mají dokazovat inteligentního Tvůrce.
 • Kreacionismus nabývá na obrátkách a získává obrovské množství lidí, kteří ho obdivují a přikyvují. Křesťané jej považují za velmi dobrý k doporučování a vyučování.
 • Mezitím Věda pokračuje dále ve svých úkolech, dále se snaží dojít k cíli, který má pevně určený svými dogmaty. Věda se stále zaobývá otázkou, “zda jsme ve Vesmíru sami?”
 • Věda po několika planých poplaších vyhlašuje, že objevila “život ve Vesmíru”
 • Po desetiletích mravenčí práce statisíců Vědců Věda nachází své důkazy o existenci života ve Vesmíru.
 • Věda vyhlašuje za dogma a pravdu, že život je ve Vesmíru “matematicky jistě” velmi běžným jevem.
 • Miliony channelingových zpráv říkají: “My jsme mimozemské bytosti, a neseme vám významnou novinu”
 • Věda nemůže nechat ležet ladem statisíce podnětů, kdy “duchovní” a “osvícení” lidé komunikují s “neznámými vesmírnými entitami”.
 • Dle Vědy život ve Vesmíru je možný, takže náhle se zdá “reálné”, že námi mluví pomocí channelingu mluví právě mimozemštané.
 • Pozemská Věda se učí z channelingu a najednou začíná mít jasno. Za naší existencí prý stojí nějaký vysoce inteligentní vůdce všech mimozemšťanů. Velký mimozemský šéf.
 • Věda říká: “Ano, to co učí kreacionismus, je SPRÁVNĚ!”
 • Satan, vydávající se za nadlidsky moudrou bytost z Vesmíru říká: “Já jsem váš stvořitel, a váš otec. Děkuji vám, Vědci a vám, kreacionisti, že jste mě nalezli a vyhlásili jste mě za PRAVDU”

………………………………………………………

Rozebírejte, kdo pochybil a kde byla chyba