Ateisté a materialisti argumentují při prosazování svých názorů nejčastěji asi takto:
Kdyby Bůh existoval… nikdy by nedopustil aby zemřeli tito nevinní… a tak dále.
Nebo:
Běž za těmi, kterým zemřelo dítě a vyprávěj jim o tom, že Bůh existuje a dostaneš na hubu…

Sami ale argumentují jen lží a klamem. Jedním dechem mluví o tom, že: Bohu sloužit nikdy nebudou, že nebudou jeho otroky a loutky… ale nezmiňují fakt, že opravdu nejsme “loutky” Boha, nejsme jím ovládáni. Bůh nás netahá za provázky aby nás postavil, když zakopneme.

Bůh nám naopak dává svobodu jakou ve svém klamu požadují tito “kazatelé správnosti”.

A tak jsme to jen MY lidé, co musíme být za své tragédie zodpovědní svými činy a sami svým špatnostem předcházet. To vše proto, že nejsme loutky všemocného Boha a máme úplnou svobodu k dělání čehokoliv. Žijeme tady na Zemi a svobodně můžeme páchat dobro a zlo.

Ale můžeme, když chceme, být s Ním, protože být s Bohem, Stvořitelem Světa, je (a to si přiznejme, odpovídá i zdravému rozumu) jediná cesta, jak být opravdu svobodný.

Bůh je majitelem obrovského lunaparku, zvaného Vesmír. Kdo jiný, než vlastní děti majitele si mohou používat všechny atrakce. Kdo jiný, než vlastní děti budou mít podíl na celém Vesmíru.

Zajímavé je, jak tito “kazatelé” radikálně a oddaně slouží démonům a kolik energie, oddanosti a vehementní práce vykazují jim. Otročí démonům v jejich přípravách na Bezbožníkovu světovládu a spolupracují na potírání Pravdy o Bohu a šíření klamných ohavných lží.