Vzhledem k šířícímu působení Ducha bezbožnosti není dobré, aby se kdokoliv snažil přijímat od kohokoliv nějaké energie pomocí “vyzařování z rukou” nebo “přenášení ducha dotykem”.

Čím dál více bude pravděpodobné, že se jedná o předávání démonských duchů, jako například u předávání “energie Dikša” nebo u EFT či třeba Reiki. Pozor také na Rezervace pro křesťany, které jsou vedeny satanisty.

Satan rád napodobuje, ale podle ovoce se snadno pozná. U Dikšovaných lidí sledujeme prudké odchýlení od Pravdy směrem k okultismu a falešnému křesťanství.

Studujte, jak vypadají zasvěcování energiím Deekshaa (Dikša) a hledejte sami, zdali uvidíte (krom jména) nějaké rozdíly mezi údajným přenášením “ducha” v některých Církevních Organizacích. V okultních zasvěceních se používají stejné názvy: “duch jednoty”,”duch sjednocení”,”probuzení”,”požehnání” a podobně. Démonické zasvěcení se předává naprosto identickým způsobem, jakým je prezentováno předávání “ducha” v Církevních Organizacích.

“Ve sboru to vypadá JAKO PRAVDA, ale doma se mi to zdá (cítím to) pochybné.” Pravda vypadá na shromáždění jinak, než v tichosti soukromí. Pravda se tedy záhadně MĚNÍ PODLE MÍSTA, kde je prezentována.

Argumentující z řad Církevních Organizací říkají zmateni: “Přijďte se k nám podívat a sami uvidíte že je to pravé”. Po přečtení tohoto článku se jim sice bude zdát, že předávání “ducha” v Církevní organizaci “není tak úplně v pořádku”, ale na shromáždění se to naopak “zdá v pořádku”. Je to proto, že se jedná o klamavého ducha, který dokáže manipulovat myšlení lidí tam, kde je vyvoláván a k tomu si ještě přičtěte davovou psychozu. “Starší a  Pastor přece vědí, co dělají”. Proto se na místě, kde se obřad a evokace provádí, zdá vše jako “správné a harmonické”.

Projev transferu duchovní bytosti není žádným měřítkem správnosti

Veškeré tělesné jevy, jako padání, omdlévání, nezastavitelný smích, křeče a podobně jen dokazují, že došlo k přenosu zasvěcení nějakému duchu. Kde není přítomen jeden nebo více těch, kdo mají spolehlivý a prověřený dar Rozpoznávání Duchů, tam je předávání takových duchů ruskou ruletou a nepřiměřeným rizikem!

Jinými slovy, není to mezi vámi a Bohem! Je zcela na vašem svobodném rozhodnutí, zda-li na sebe necháte přenést a působit ducha, kterého na vás posílají!!!!

Bible říká: “Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha”

Manipulátoři říkají: “Bude vám nabízeno něco úchvatného! Chyťte si ten Boží OHEŇ, chyťte si kousek pro SEBE. Zde z našich rukou vylétá Boží Oheň!”

Jak lákavé. Zní to velice lákavě, tělesná mysl úplně křičí: “ano ano! Rychle si musím utrhnout kousek toho Božího ohně také do sebe!” Navíc, proč né, když jsem předtím dal penízky do kasičky toho, co Boží oheň přišel střílet na lidi. Ve skutečnosti je to ale stejný klam jako The Secret nebo Objednávání z Vesmíru. Je to klam stejný, jako svěcená voda z Lurd. Pod lákavými názvy, mezi nimiž je například i biotronika, se skrývá past.

Moc démonských duchů je obrovská, je vysoce návyková a manipulativní. Vytváří iluze, klam, lež a ovládání. Její působení může být převelice snadno zaměněno za Dobro. Dílem proto, že ze světského či tělesného rozumu se o dobro jedná. Stejně jako v esoterních principech, může člověk z démonského ducha získat požehnání finanční, vztahové a další. Vše je to však falešné a před Bohem je to otřesná Ohavnost. Člověk co prochází často tímto zasvěcováním se stává závislým na démonu, který může manipulovat jeho psychikou a způsobovat u něj pocity tělesné blaženosti, harmonie, klidu a pohody. Stejně jako psychofarmaka a drogy.

Přijímání Ducha Svatého tak může být ve skutečnosti zaměněno za nečisté duchy zmatení a Bezbožnosti.

Pozor na zázračné vysvobození ze závislostí

Démonský duch vám může nabízet požehnání jednoty, požehnání milosti, různé osvícení, pochopení myšleno obelhání. Co však nabídne úžasného, jsou nejrůznější zdánlivé vysvobození ze stresů tělesného rozumu. Kdo jiný by výměnou za duši nabídnul úlevu od problémů než ten, co je sám působí. Nezapomínejte, že démoni nabízí i věčnou tělesnou blaženost zvanou Nirvána. Tedy kdo chce prožívat rozkoš,  je u démonů na správné adrese.

Často jsou lidé žádáni o vysvobození ze sexuální touhy. Pozor!!! Bible se k tomu staví zcela opačně, než démoni ve svých falešných nabídkách. Zatímco Bible říká, aby proti pokušení měl každý svého partnera a vzájemě si nic neupírali, protože jeho tělo patří jí a její jemu, démoni nabízí něco sofistikovanějšího. Dokážou převzít kontrolu nad tělesným rozumem a manipulovat tělo do falešných stavů, stejně jako psychofarmaka a drogy. To se pak může jevit jako úleva od problémů.

Nepatřete tedy k těm, kteří se při každé nabídce na transfer ducha (jakkoliv ohlašovaného) ženou kupředu!

Na uvedených obrázcích je někde předávání démonského posednutí Dikša a někde předávání “pomazání Ducha Svatého” v letniční církvi. Je jasné, že se jedná o natolik podobné aktivity, že se nedají pohledem rozlišit. Rozlišíme je jen výsledkem.

Někdo odpoví, že “nemá cenu zmatkovat”, Doba Konce je DALEKO, protože…

Nenechte se ošálit klamnými naukami andělů a světa, které na Satanovo příkaz vyučují klamné poznávací znaky doby konce. Nenechte se oklamat video animacemi, filmy ani učeními. Konspirační teorie a učení o BUDOUCÍ TISÍCILETÉ ŘÍŠI, to vše existuje z ducha Bezbožnosti jen proto, aby lidem byla vytvořena klamná představa o tom, jak poznají dobu konce. Satan počítá s tím, že kdo si bude falešně jist, že doba konce ještě nenastala, bude velmi otevřený každé falešné nauce a svodům. Protože takový bude spoléhat na “nekonečnou Boží Milost” a na mantru znějící: “…ale Ježíš již zvítězil”, která ale neurčuje, zda-li dotyčný zvítězí s ním a nebo prohraje.

“A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.”

Shodné znaky démonského zasvěcení s “předávání ducha v církvích”

Silné emocionální vybočení, neřízené výbuchy emocí. V církvích se označuje za “svatý smích, nebo pokání”, u démonského zasvěcení jako “bourání karmických bloků”, “vyrovnánání energií”,”odplavování zlých energií”,”převibrovávání”
Ruka umísťovaná doprostřed čela, na takzvané “třetí oko”. Znamení na čele.

Po několika dnech patrná změna okolnosti

Je slibováno vylepšení všeho možného, automaticky, mimo myšlení člověka.
Psychická manipulace po iniciaci může navozovat jakékoliv stavy, včetně pocitu, že mocně působí “božské blahodárné energie a požehnání”. Však se i v démonických kultech tyto projevy tak jmenují a popisují. Je to upisování ďáblu, ten přeci také dává odměnou za upsanou duši požitky a odměny.

Share This