Mnoho lživých nauk vyučuje, že se máme zaměřit jen na dobré. 

Vyhledávat dobro, lásku, pokoj, krásu, uspokojovat se dobrými věcmi a nemyslet na nic zlého, jinak prý zlo přivoláme a nebude se nám dařit. Tento princip využívá například Tajemství/The Secret. Takovým myšlením se ale snadno dostanete pod prokletí. Lidé mají přirozený strach ze zlých věcí a tak rádi přijmou myšlenku, že nemluvení o zlu a potlačení myšlenek na zlé je ochrání. To ale sám Satan se snaží lidem namluvit, že rozkrývání zlých věcí dělá zlu reklamu a slouží mu. Vydírá lidi strachem a nutí je, aby zlé věci opatrně obcházeli, ideálně o něm samém ani nemluvili.

Můžeme zlo opravdu přelstít tím, že o něm přestaneme mluvit?

Připomíná to dětské naivní hry, kdy si děti se zakrytýma očima myslí, že je nikdo nevidí. Zlu naopak velmi pomůže, když se o něm přestane otevřeně hovořit.

Příklad ze života: V zemi se rozmáhá drogový gang a je třeba proti němu zakročit. Proto se lidé rozhodnou, že se o čemkoliv spojeném s gangem přestanou zmiňovat a myslet na ně a budou jeho celé působení ignorovat. Komu tato skutečnost prospěje? Samozřejmě gangu, který díky tomu bude mít otevřenou cestu k páchání zločinu.

Výsledkem mlčení o zlu je, že se stáváme otroky zla a pomáháme jeho rozmachu. Ignorací zla přestáváme být obranyschopní a nemáme šanci se ubránit. Ignorace zla a manipulování mysli k cílenému myšlení na dobro dokonce může nakonec vést i k příjímání zla jako domnělého dobra.

Zhlédnutí: 1792