Existuje otázka, zda-li je hudba duchovní, zda je Boží nebo satanská. Má se to ale stejně jako s krásnou dívkou. Podobně jako otázka, zda je ženská krása oslavou Boha či Satana.

Pro bezbožné lidi je ženská krása vnímána jako oslava smyslnosti a tělesnosti. I tak se to má s hudbou. Hudba i vše ostatní vychází z Boha, ale hudbou může člověk oslavovat cokoliv. Zde můžeme odpovědět: je to oslava spíše dokonalosti Stvoření jako takového, ale je používána převážně ke svádění k tělesnosti a má význam jen pro tělesno.

Pro bezbožné lidi je ženská krása vnímána jako oslava smyslnosti a tělesnosti. I tak se to má s hudbou. Hudba i vše ostatní vychází z Boha, ale hudbou může člověk oslavovat cokoliv.

Žena se může rozhodnout, zda-li bude sama sebou chválit Boha, nebo bude oslavou tělesnosti a smyslnosti. U hudby to musí určit její autor názvem, textem, celkovým záměrem.

Hudba satanská a hudba duchovní

Jelikož je hudba jen výtvor (podle pravidel estetiky) bez vlastního rozumu, každý si může hudbu použít na co chce. Proto z duchovního hlediska nemá hudba žádný konkrétní význam, jelikož je smyslová a tělesná. Stejně krásná píseň může oslavovat Boha, tak i tělesnou rozkoš. Nádherné písně mohou sloužit Bezbožné Ohavnosti a také jí budou sloužit především, neboť propagace hudby je poháněna penězi ze světa a svět bude mít peníze na propagaci Bezbožnosti pomocí nádherně řemeslně provedené hudby.

Hudba a její původ v tělesnosti

Hudbou nazýváme uspořádání zvuků, které má vnitřní význam, logiku. Nejdůležitějšími prvky hudby je pulsace rytmiky a matematicko geometricky vyjádřitelné kombinace různých akustických frekvencí, opisně nazývané jako souznění a harmonie. Díky tomu, že v lidském mozku jsou zabudovány jistá schémata analýzy zvuků a k nim přiřazené tělesné emoce, dokáže hudba tyto emoce vyvolávat.

Určitá souznění jsou veselá, určitá honosná, jiná zase smutná a další zase děsivá. Rytmika může být zase zcela hypnotická a může vést až ke stavům tranzu. Podle artikulace hudebních nástrojů může být jejich vyjadřování agresivní i něžné, přičemž vnímání těchto pojmů je také pudové.

Platí to, co Bible říká o lidském jazyku

Přidáním textu do hudby vzniká píseň, kdy hudba dostává konkrétní informační význam. Jak praví Bible, tím stejným jazykem můžeme chválit i proklínat. Proto je hudba a její poselství velice ošemetné a prakticky záleží jen na autorovi…

Share This