Oplatka, která je v rituálech římském katolicismu používána jako “tělo Kristovo”.

Podle učení římskokatolické církevní organizace je oplatek během mše záhadně knězem přetransformován a stává se doslovně Ježíšem Kristem (tedy duchovně i fyzicky). Jinými slovy se věřícím tvrdí, že kněz má moc přinutit Boha, aby se fyzicky i duchovně stal kusem oplatky vyrobené lidskýma rukama.

Členové římskokatolické instituce se před hostií klanějí a uctívají ji, aniž by se jakkoli pozastavovali nad absurdností svého počínání.

 

Views: 1048